Gratis

Vi giver naturligvis ikke vores produkt væk gratis - dvs. alle svarene på, hvad du præcist skal gøre for at tiltrække netop din kundetype.

Herunder finder du til gengæld en række artikler, litteraturliste, mini-kursus, webinar, kundetypetesten samt en leverandørguide. Dermed håber vi at gøre det muligt for dig at vurdere, om kundetyper er relevante for jer at arbejde med.

Vigtigt: At kende sin kundetype er ikke et quickfix – eller en endestation. Det er derimod et udgangspunkt. Først herefter starter implementeringen for at sikre, at alt, hvad I kommunikerer, stemmer overens med, hvad I kan levere, og at samtlige budskaber i alle markedsføringskanaler tilhører de samme logikker. Dét hjælper vi med. Trin for trin.

Afspil video

Lær hvilke 10 parametre, der har indflydelse på valget af kundetype.

Om de to fejl, som de fleste virksomheder begår uden at opdage det.
NB: Webinaret er en optagelse fra tidligere, så priser/tilbud til sidst gælder ikke længere.

Læs artikler, vi har skrevet om kundetyperne.

Bliv klogere på din egen kundetype og de faldgruber, du skal undgå.

Find titler på bøger, forskningsartikler, ph.d. m.m., som kundetyperne bygger på.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og få mini-kurset:
‘Introduktion til Kundetyperne’ (kræver din e-mailadresse)

Vi afholder 1-2 gange pr. måned et live webinar. Tilmeldte får optagelsen efterfølgende.

Vi anbefaler gerne en kundetypeuddannet underleverandør.

Scroll til toppen