KUNDETYPEUDDANNELSEN | FOR BUREAUER

Bliv uddannet i den nyeste viden omkring segmentering

Med en intern kundetypeuddannelse for en gruppe nøglemedarbejdere får I opdateret jeres faglige kompetencer med et forskningsbaseret, praktisk og jordnært segmenteringsværktøj. 

Herefter kan I anvende metoden professionelt og dermed kalde jer specialister indenfor Emotionelle Kundetyper®️*

*Metoden er varemærkeregistreret.

Kundetypeuddannelsen

Kundetypeuddannelsen for bureauer er for jer:

Et overblik over
Kundetypeuddannelsen

Vælg kundetype
Sådan afvikles uddannelsesforløbet

Forløbes kan afvikles, så det passer til jeres hverdag. Vi anbefaler, at der minimum er 2 uger mellem hver gang. Undervisningen er som udgangspunkt online via Zoom med mindre andet aftales.

Hvis en person bliver forhindret, så optager vi dagen. 

kundetyper_onlinekursus1000
Materiale

I får adgang til en online læringsplatform med bl.a. teorien bag kundetyperne, 1.000 siders arbejdsbøger og 24 timers professionelt optaget videokursus, som skal ses mellem hver online kursusdag. På platformen finder I yderligere diverse markedsføringsmateriale, forskningsartikler samt mere dybtgående materiale om hver kundetype.

kundetyper_arbejdsmappe1000
Arbejdsmapper

Du modtager 4 fysiske arbejdsbøger om kundetyperne, hvor du får et grundigt indblik i kundetypens behov, motivation og præference. Mapperne indeholder skabeloner, tjeklister, inspiration til grafisk layout, sociale medier, tekster m.v. Herudover får du en teorimappe samt diverse undervisningsredskaber.

kundetype_support1000
Hjemmeopgaver

Hver deltager laver i alt 4 hjemmeopgaver i forløbet, hvor de viser, hvordan de kobler deres nye viden om kundetyper med deres eget fagområde. Det kan eksempelvis være en hjemmeside, en messestand, en brandbook, en rekrutteringsannonce, en månedsplan eller lignende. 

kundetype_licens
Uddannelseslogoet

Hver deltager får rettigheden til bruge uddannelseslogoet på deres LinkedIn profil, emailsignatur og andre relevante steder. Herved kan I kan synliggøre jeres kompetencer indenfor Emotionelle Kundetyper®.

Kundetype_tilfredshedsgaranti1000
Eksamen

Eksamen bliver afholdt sammen med holdet, og skal bestås. Til gengæld er det muligt at gå til re-eksamen.

Selve eksamen er et 20 minutters foredrag om kundetyper – sammensat af den enkelte deltager – plus cirka 10 minutters uddybende spørgsmål. 

Hvad indeholder uddannelsen helt konkret?

Undervisnings materialer på kundetupeuddanelsen

Undervisningsmaterialet til kundetypeuddannelsen, som udleveres den første dag.

Sådan bliver det efter uddannelsen

Med dyb psykologiske indsigt i kundetypernes grundlæggende motivation og præference, kan I efter eksamen foretage analyser samt tilrettelægge salgsfremmende markedsføringsindsatser på et sikkert og velargumenteret grundlag.

I vil herved fremstå endnu mere om specialister overfor jeres nuværende  og kommende kunder.

Udtalelser
fra tidligere studerende

kundetyper_udtalelser1000

“Jeg kunne ligeså godt have brugt pengene på, at få Institut for Kundetyper til at hjælpe os, men jeg valgte kundetypeuddannelsen, fordi jeg gerne selv ville lære, hvordan det foregår, og hvordan man bruger det til at kommunikere til den kundetype, som vi gerne vil ramme.

Kundetypeuddannelsen har givet mig grundig indsigt i, hvordan vi kan levere tingene til vores kundetype, og hvilke metoder og redskaber vi skal trække på for at rykke kunden derhen, hvor vi kan hjælpe dem bedste muligt.

Min viden om de Emotionelle Kundetyper er allerede i gang med at gennemsyre hele virksomheden både i branding, markedsføring og i den daglige kommunikation med patienterne. 

 Noget af det, vi har brugt det til allerede, er, at vi har skiftet navn, som passer til vores kunder og som de kan genkende. Nu er vi i gang med at oplære medarbejderne i de Emotionelle Kundetyper, så de også lærer at forstå kunderne bedre og derved har redskaberne til at give dem den bedste mulig oplevelse. For jo bedre vi er til at identificere patientens type, jo bedre kan vi kommunikere til ham, så han eller hun føler sig bedst mulig mødt og hørt. 

Det bedste ved kundetypeuddannelsen var uden tvivl Jannie og Sannes videnskabelige tilgang og de håndgribelige redskaber og metoder til at tale til følelserne. Jeg vil klart anbefale kundetypeuddannelsen til andre.” 

Morten Vind-Visby
Nordisk Osteopati

kundetyper_udtalelser1000

“Jeg er rigtig glad for, at jeg tog kundetypeuddannelsen i emotionelle kundetyper og bruger det hver eneste dag. Det har været fedt at få viden, jeg kan bruge rent praktisk, som gør min hverdag nemmere”.

Bettina Kirkebjerg
Allure Beauty Group

kundetyper_udtalelser1000

“Det er en kæmpe guldgrube af operationelle værktøjer og nyttig viden, som bliver formidlet på en lettilgængelig og “lige ud ad landevejen”-facon.”

Line Ida Abildgaard
Substans konsulenthus

kundetyper_udtalelser1000

“Kundetypeuddannelsen har understøttet min faglighed med sit store teoretiske fundament, og dermed har føjet et ekstra lag til den viden, jeg havde i forvejen.”

Helena Ring
Fluenet.dk

kundetyper_udtalelser1000

“Når jeg snakker med kunderne om strategisk positionering, så nævner jeg det ikke nødvendigvis med ord, men jeg tænker kundetyperne ind i det. Fordi når man bliver “stuck in the middle” i en strategisk position, så handler det jo om, at der er nogle logikker, som ikke harmonerer. Det er nogle logikker, jeg kender fra metoden om kundetyperne. Så nu kan jeg koble logikkerne meget mere sammen”

Sarah Appel
Beecon 

Kundetypeuddannelsen for bureauer  giver jer de nyeste kompetencer indenfor segmentering

Hvem er
uddannelsen til?

Kundetypeuddannelsen er en overbygning for jer, der ønsker at lære i praksis samt dybden, hvordan I kan kombinerer jeres fagområde med den nyeste forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper®.

Det er især relevant, hvis I  salgs- eller marketingprofessionel såsom grafiker, fotograf, tekstforfatter, kommunikationsrådgiver, underviser, konsulent, forretningsudvikler, konceptudvikler, webdesigner, brandmanager, strategi- eller SoMe-specialist.

Praktisk:

Betalingsmodeller

For at sikre at din investering bliver rentabel tilbyder vi tre meget forskellige betalingsmodeller. Kontakt os på kontakt@kundetyper.dk for at få den ønskede aftale eller høre nærmere.

Ratebetalings- modellen

Den mest populære model er at betale uddannelsen i 20 månedlige rater á 3.250 kr. eller 40 månedlige rater á 1.625 kr. + moms. Denne model kan kombineres med de øvrige betalingsmodeller. 

Bruttoløns-
ordningen

Vi fleste ansatte har mulighed for at betale uddannelsen via bruttolønsordningen. Det betyder helt konkret, at du betaler uddannelsen i rater via din løn. På den måde sparer du skatten.

Du kan læse mere her

Den individuelt tilpassede model

Har du et loft på uddannelsesbudgettet, så investeringen skal fordeles over flere år? Eller ønsker du forskellige betalere – så finder vi også ud af dette. Eksempelvis kan din arbejdsgiver betale et selvvalgt beløb nu, og resten kan betales af dig via Bruttolønsordningen i 40 månedlige rater. 

Hvilke moduler
består uddannelsen af?

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Vi starter med en præsentationsrunde samt en gennemgang af alt det praktiske omkring Kundetypeuddannelsen såsom hjemmeopgaverne. I forbindelse med hjemmeopgaverne vil den første opgave omhandle, hvordan du kan sikre, at du får implementeret alt den nye viden fra Kundetypeuddannelsen i dit arbejde.
 • Herefter introduceres du for alt den grundlæggende teori og forskning, som ligger til grund for kundetyperne. Der vil være god mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål.

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den røde kundetype.
 • En hel træningsdag om den røde kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den røde kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den gule kundetype.
 • En hel træningsdag om den gule kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den gule kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den blå kundetype.
 • En hel træningsdag om den blå kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den blå kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den grønne kundetype.
 • En hel træningsdag om den grønne kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den grønne kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Det sidste modul er eksamen, som foregår sammen med de andre på holdet. Det er en meget lærerig dag, hvor du ser, hvordan andre kombinerer de Emotionelle Kundetyper® med deres fagområde.
 • Du kan gå til eksamen, hvis du har afleveret og fået godkendt de 5 hjemmeopgaver. 
 • Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået efter en 30 minutters eksamination ved Sanne Dollerup og en af partnerne, hvor du svarer på diverse spørgsmål, som du allerede har mødt tidligere på forløbet. 

MASTERCLASS | Online og Aalborg

Få et smugkig på Kundetypeudannelsen

Få et smugkig på Kundetype-
udannelsen

Kom med til vores MasterClass og få et smugkig på nogle af de unikke værktøjer og modeller, du vil blive uddannet i at arbejde med på Kundetypeuddannelsen. Masterclass er GRATIS at deltage på.

Scroll to Top