EFTERUDDANNELSE | Marketing & salg

På Kundetypeuddannelsen bliver du undervist af landets dygtigste specialister indenfor emotionel segmentering – og får:

 • kompetencen til at gennemskue relevansen ved de næste trends, teknologier og samfundstendenser og disses betydning for vores købsadfærd
 • forudsætningen for at kunne give validerede og velunderbyggede svar på ethvert marketingrelateret tiltag
 • permanente rettigheder og ekspertstatus
Kundetypeuddannelsen

Sådan adskiller efteruddannelsen sig:

Et overblik over
uddannelsen

Vælg kundetype
Sådan afvikles uddannelsesforløbet

Næste uddannelsesforløb starter i april 2023. Du kan vælge mellem et 100% onlineforløb eller et 100% fysisk forløb i Aalborg eller Roskilde. Efter hver kursusdag afleverer du en hjemmeopgave, som du får individuel feedback på.

kundetyper_onlinekursus1000
Online materiale

Du får adgang til en online læringsplatform med bla. teorien bag kundetyperne, 1.000 siders arbejdsbøger og 24 timers professionelt optaget videokursus, som skal ses mellem hver online kursusdag. På platformen finder du yderligere diverse markedsføringsmateriale, forskningsartikler samt mere dybtgående materiale om hver kundetype.

kundetyper_arbejdsmappe1000
Fysisk materiale

Du modtager 4 fysiske 230 siders arbejdsbøger om kundetyperne, hvor du får et grundigt indblik i kundetypens behov, motivation og præference. Mapperne indeholder skabeloner, tjeklister, inspiration til grafisk layout, sociale medier, tekster mv.  Herudover får du en teorimappe samt diverse undervisningsredskaber.

kundetype_licens
Uddannelseslogoet
Uddannelses-logoet

Du får rettigheden til at anvende kundetypeuddannelseslogoet i din markedsføring, så du kan synliggøre dine kompetencer indenfor Emotionelle Kundetyper i dit professionelle virke. Derved vil du helt naturligt få nemmere ved adskille dig fra konkurrenterne samt fastholde og tiltrække nye potentielle kunder.

farvekort_1
Få vist dine nye kompetencer

Du har mulighed for at vise logoet “Kommende Kundetypeuddannet” allerede fra første dag på uddannelsen samt at få links til din hjemmeside på www.kundetyper.dk ud fra dine specifikke kompetenceområder. Det åbner op for at tiltrække nye potentielle kunder og sælge mere til dine faste kunder. 

kundetype_support1000
Fagligt netværk

Efter uddannelsen kan du vælge at melde dig ind i Kundetypenetværket, som afholder mindst 11 særlige begivenheder årligt. Det giver dig et udbytterigt fagfællesskab med kundetypekollegaer og du holder dig opdateret med de nyeste tendenser og viden om kundetyperne. Prisen er kr. 500,- pr. måned ekskl. moms og der er nul bindingsperiode.

Hvad indeholder uddannelsen helt konkret?

Sådan bliver det efter uddannelsen

Med din dybt psykologiske indsigt i kundetypernes grundlæggende motivation og præference, kan du foretage analyser samt tilrettelægge salgsfremmende markedsføringsindsatser på et sikkert og velargumenteret grundlag.

Folk lytter til dig – fordi du er en ekspert. 

Udtalelser
fra tidligere studerende

kundetyper_udtalelser1000

“Alene mens vi var i gang med kundetypeuddannelsen solgte jeg for over 86.000 kr., som direkte kan tilskrives uddannelsen og min ekspertviden om kundetyper.”

Judith Højer Jensen
MarketingspecialistMarketingbasen

kundetyper_udtalelser1000

“I dag bruger jeg kundetyperne som et værktøj, og der er ingen af mine kunder, der slipper udenom. For design er et fag, hvor man nogle gange mangler et sprog og nogle fakta i forhold til de rigtige beslutninger.”

Bolette Obbekær
Webdesigner, Obbekær

kundetyper_udtalelser1000

“På kundetypeuddannelsen har jeg lært at rådgive i markedsføring, og jeg ved nu hvilke konkrete virkemidler, der tiltrækker de forskellige kundetyper. Så det er nærmest som at have en opskrift, og det gør det meget nemmere for mig at arbejde.”

Laila Nygaard
Grafiker, Nygaard Grafisk 

kundetyper_udtalelser1000

“Kundetypeuddannelsen har givet mig grundig indsigt i, hvordan vi kan levere tingene til vores kundetype, og hvilke metoder og redskaber vi skal trække på for at rykke kunderne derhen, hvor vi kan hjælpe dem bedst muligt.”

Morten Vind-Visby
Indehaver, Nordens Osteopati

kundetyper_udtalelser1000

“tidligere har haft svært ved at sælge, nu har udsolgt frem til sommer – og de har halveret deres annoncebudget til næste år.”

Jesper Hugh Kofod
Marketingkoordinator, efekt 

kundetyper_udtalelser1000

“Det er en kæmpe guldgrube af operationelle værktøjer og nyttig viden, som bliver formidlet på en lettilgængelig og “lige ud ad landevejen”-facon.”

Line Ida Abildgaard
Fotograf, LineIda.com

kundetyper_udtalelser1000

“Jeg vil anbefale kundetypeuddannelsen til folk, som på en eller anden måde arbejder med andres markedsføring, formidling eller øvrig kommunikation.”

Jette Drøger
Indehaver, Websitterservice 

Kundetypeuddannelsen  giver dig retten til at rådgive og undervise, anvende metoden kommercielt samt kalde dig ekspert indenfor Emotionelle Kundetyper.

Hvem er
uddannelsen til?

Kundetypeuddannelsen er en overbygning for dig, der ønsker at lære, hvordan du helt specifikt kombinerer dit eget fagområde med den nyeste forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper®.

Det er især relevant, hvis du er en salgs- eller marketingprofessionel såsom grafiker, fotograf, tekstforfatter, kommunikationsrådgiver, underviser, konsulent, forretningsudvikler, konceptudvikler, strateg, webdesigner eller SoMe specialist.

Undervisningsmaterialet til uddannelsen, som udleveres den første dag.

Praktisk for 2023/2024 holdene:

Betalingsmodeller

For at sikre at din investering bliver rentabel tilbyder vi 3 meget forskellige betalingsmodeller. Kontakt os på kontakt@kundetyper.dk for at få den ønskede aftale eller høre nærmere.

Ratebetalings- modellen

Den mest populære model er at betale uddannelsen i 20 månedlige rater á 3.250 kr. eller 40 månedlige rater á 1.625 kr. + moms. Denne model kan kombineres med de øvrige betalingsmodeller. 

Tilskuds-
modellen

Denne model er relevant, hvis du er i målgruppen til legater, SMV-puljerne eller Iværksætter Danmarks Nextstep pulje, hvor du kan søge tilskud. Dette kan lade sig gøre, fordi Kundetypeuddannelsen kan deles op i to separate moduler. Kontakt os for at høre nærmere om det praktiske, deadlines osv.

Den individuelt tilpassede model

Er du ledig eller har du et loft på uddannelsesbudgettet, så investeringen skal fordeles over flere år? Eller ønsker du forskellige betalere – så finder vi også ud af dette. Eksempelvis kan din arbejdsgiver betale et selvvalgt beløb nu og resten kan betales af dig i 40 månedlige rater. Måske endda via lønnen?

Hvilke moduler
består uddannelsen af?

Sted: Aalborg, Roskilde eller online via Zoom
Tid: 9-16

Dette modul består af:

 • Vi starter med en præsentationsrunde samt en gennemgang af alt det praktiske omkring Kundetypeuddannelsen såsom hjemmeopgaverne. I forbindelse med hjemmeopgaverne vil den første opgave omhandle, hvordan du kan sikre, at du får implementeret alt den nye viden fra Kundetypeuddannelsen i dit arbejde.
 • Herefter introduceres du for alt den grundlæggende teori og forskning som ligger til grund for kundetyperne. Der vil være god mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål.

Sted: Aalborg, Roskilde eller online via Zoom
Tid: 9-16

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den røde kundetype.
 • En hel træningsdag om den røde kundetype. På denne dag vil du udover god tid til at få besvaret spørgsmål blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds), analyse af UESP samt til at vælge kundetype. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den røde kundetype

Sted: Aalborg, Roskilde eller online via Zoom
Tid: 9-16

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den gule kundetype.
 • En hel træningsdag om den gule kundetype. På denne dag vil du udover god tid til at få besvaret spørgsmål blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds), analyse af UESP samt til at vælge kundetype. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den gule kundetype

Sted: Aalborg, Roskilde eller online via Zoom
Tid: 9-16

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den blå kundetype.
 • En hel træningsdag om den blå kundetype. På denne dag vil du udover god tid til at få besvaret spørgsmål blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds), analyse af UESP samt til at vælge kundetype. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den blå kundetype

Sted: Aalborg, Roskilde eller online via Zoom
Tid: 9-16

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den grønne kundetype.
 • En hel træningsdag om den grønne kundetype. På denne dag vil du udover god tid til at få besvaret spørgsmål blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds), analyse af UESP samt til at vælge kundetype. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den grønne kundetype

Sted: Aalborg, Roskilde eller online via Zoom
Tid: 9-16

Dette modul består af:

 • Det sidste modul er eksamen, som foregår sammen med de andre på holdet. Det er en meget lærerig dag, hvor du ser, hvordan andre kombinerer de Emotionelle Kundetyper med deres fagområde.
 • Du kan gå til eksamen, hvis du har afleveret og fået godkendt de 5 hjemmeopgaver. 
 • Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået efter en 30 minutters eksamination ved Sanne Dollerup og en af partnerne, hvor du svarer på diverse spørgsmål, som du allerede har mødt tidligere på forløbet. 

Sådan bruger
Jesper Hugh kundetyperne

kundetyper_udtalelser1000

“Jeg bruger kundetyperne hele vejen rundt. Altså jeg bruger kun kundetyperne i det her. Jeg tænker hele tiden, hvad er det for en kunde jeg står overfor. Hvad er budskabet, og hvad er det for en kunde?

For min forreting har det gjort det, at har mere end mangedobbelt min omsætning, og jeg laver slet ikke noget markedsføring for mig selv – overhovedet! Kunderne kommer af sig selv.” 

Jesper Hugh
Marketingspecialist, E:fect

Marketingspecialist Jesper Hugh er uddannet i kundetyper.

Sådan bruger
Laila Nygaard kundetyperne

kundetyper_udtalelser1000

“Til at starte med var jeg lidt bekymret for om det kunne betale sig, om jeg ville få noget ud af det og om jeg ville kunne bruge det til noget, fordi det var jo også nogle penge der skulle betales og det var også  nogle dage der skulle bruges.

Men altså jeg havde tjent pengene hjem inden jeg var færdig med uddannelsen – og så giver det mig også bare en ro at arbejde med det.”

Laila Nygaard
Grafisk Designer, Nygaard Grafisk

Grafiker Laila Nygaard er uddannet i kundetyper

Hvem er de tidligere
kundetypeuddannede?

De fleste arbejder som salgs- eller marketingprofessionelle – klik på “plus” herunder, for at blive klogere på hvordan disse fordeler sig branchemæssigt. Herudover har vi også haft ejerledere, ansatte medarbejdere, ledige og erhvervskonsulenter på forløbet (som har kørt siden 2017).

Kundetypeuddannet_emblem
Scroll to Top