KUNDETYPEUDDANNELSEN | FOR ANSATTE

Bliv uddannet i Emotionelle Kundetyper®

Med denne kundetypeuddannelse får du opdateret dine faglige kompetencer med et forskningsbaseret, praktisk og jordnært segmenteringsværktøj. 

Som Kundetypeuddannet kan du anvende metoden professionelt og dermed kalde dig ekspert indenfor Emotionelle Kundetyper®*

*Metoden er varemærkeregistreret.

Kundetypeuddannelsen

Kundetypeuddannelsen for ansatte er for dig:

Et overblik over
Kundetypeuddannelsen

Vælg kundetype
Sådan afvikles uddannelsesforløbet

Vi mødes 6 online dage via Zoom over en periode på 6 måneders. Hver undervisningsgang er fra 9.00-16.00. Det vil være fælles undervisning og gruppearbejde i break-out rooms, hvilket erfaringsmæssigt fungerer rigtig godt (tidligere deltagere siger, at det er ligeså godt som fysisk). 

Hvis du en dag bliver forhindret, så laver vi en optagelse til dig. 

kundetyper_onlinekursus1000
Materiale

Du får adgang til en online læringsplatform med bl.a. teorien bag kundetyperne, konkrete arbejdsbøger til alle fire kundetyper og 24 timers professionelt optaget videokursus. På platformen finder du yderligere diverse markedsføringsmateriale, forskningsartikler samt mere dybtgående materiale om hver kundetype.

kundetyper_arbejdsmappe1000
Arbejdsmapper

Du modtager 4 fysiske 230 siders arbejdsbøger om kundetyperne, hvor du får et grundigt indblik i kundetypens behov, motivation og præference. Mapperne indeholder skabeloner, tjeklister, inspiration til grafisk layout, sociale medier, tekster m.v. Herudover får du en teorimappe samt diverse undervisningsredskaber.

kundetype_support1000
Hjemmeopgaver

Du laver i alt 4 hjemmeopgaver i forløbet, hvor du viser, hvordan du kobler din nye viden om kundetyper med dit eget fagområde. Det kan eksempelvis være en hjemmeside, en messestand, en brandbook, en rekrutteringsannonce, en månedsplan eller lignende. 

kundetype_licens
Uddannelseslogoet

Du får rettigheden til bruge uddannelseslogoet i dit CV, din LinkedIn profil, din emailsignatur og andre relevante steder. Herved kan du kan synliggøre dine kompetencer indenfor Emotionelle Kundetyper® i dit professionelle virke. 

Kundetype_tilfredshedsgaranti1000
Eksamen

Din eksamen bliver afholdt sammen med dit hold, og skal bestås. Til gengæld kan du gå til re-eksamen, indtil du består.

Selve eksamen er et 20 minutters foredrag om kundetyper – sammensat af dig – plus cirka 10 minutters uddybende spørgsmål. 

Hvad indeholder uddannelsen helt konkret?

Undervisnings materialer på kundetupeuddanelsen

Undervisningsmaterialet til kundetypeuddannelsen, som udleveres den første dag.

Sådan bliver det efter uddannelsen

Med din dybt psykologiske indsigt i kundetypernes grundlæggende motivation og præference, kan du foretage analyser samt tilrettelægge salgsfremmende markedsføringsindsatser på et sikkert og velargumenteret grundlag.

Folk lytter til dig – fordi du er en ekspert. 

Udtalelser
fra tidligere studerende

kundetyper_udtalelser1000

“Jeg kunne ligeså godt have brugt pengene på, at få Institut for Kundetyper til at hjælpe os, men jeg valgte kundetypeuddannelsen, fordi jeg gerne selv ville lære, hvordan det foregår, og hvordan man bruger det til at kommunikere til den kundetype, som vi gerne vil ramme.

Kundetypeuddannelsen har givet mig grundig indsigt i, hvordan vi kan levere tingene til vores kundetype, og hvilke metoder og redskaber vi skal trække på for at rykke kunden derhen, hvor vi kan hjælpe dem bedste muligt.

Min viden om de Emotionelle Kundetyper er allerede i gang med at gennemsyre hele virksomheden både i branding, markedsføring og i den daglige kommunikation med patienterne. 

 Noget af det, vi har brugt det til allerede, er, at vi har skiftet navn, som passer til vores kunder og som de kan genkende. Nu er vi i gang med at oplære medarbejderne i de Emotionelle Kundetyper, så de også lærer at forstå kunderne bedre og derved har redskaberne til at give dem den bedste mulig oplevelse. For jo bedre vi er til at identificere patientens type, jo bedre kan vi kommunikere til ham, så han eller hun føler sig bedst mulig mødt og hørt. 

Det bedste ved kundetypeuddannelsen var uden tvivl Jannie og Sannes videnskabelige tilgang og de håndgribelige redskaber og metoder til at tale til følelserne. Jeg vil klart anbefale kundetypeuddannelsen til andre.” 

Morten Vind-Visby
Nordisk Osteopati

kundetyper_udtalelser1000

“Jeg er rigtig glad for, at jeg tog kundetypeuddannelsen i emotionelle kundetyper og bruger det hver eneste dag. Det har været fedt at få viden, jeg kan bruge rent praktisk, som gør min hverdag nemmere”.

Bettina Kirkebjerg
Allure Beauty Group

kundetyper_udtalelser1000

“Det er en kæmpe guldgrube af operationelle værktøjer og nyttig viden, som bliver formidlet på en lettilgængelig og “lige ud ad landevejen”-facon.”

Line Ida Abildgaard
Substans konsulenthus

kundetyper_udtalelser1000

“Kundetypeuddannelsen har understøttet min faglighed med sit store teoretiske fundament, og dermed har føjet et ekstra lag til den viden, jeg havde i forvejen.”

Helena Ring
Fluenet.dk

kundetyper_udtalelser1000

“Når jeg snakker med kunderne om strategisk positionering, så nævner jeg det ikke nødvendigvis med ord, men jeg tænker kundetyperne ind i det. Fordi når man bliver “stuck in the middle” i en strategisk position, så handler det jo om, at der er nogle logikker, som ikke harmonerer. Det er nogle logikker, jeg kender fra metoden om kundetyperne. Så nu kan jeg koble logikkerne meget mere sammen”

Sarah Appel
Beecon 

Kundetypeuddannelsen for ansatte  giver dig de nyeste kompetencer indenfor segmentering

Hvem er
uddannelsen til?

Kundetypeuddannelsen er en overbygning for dig, der ønsker at lære i praksis samt dybden, hvordan du kombinerer dit eget fagområde med den nyeste forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper®.

Det er især relevant, hvis du er ansat som salgs- eller marketingprofessionel såsom grafiker, fotograf, tekstforfatter, kommunikationsrådgiver, underviser, konsulent, forretningsudvikler, konceptudvikler, webdesigner, brandmanager, strategi- eller SoMe-specialist.

Praktisk:

Betalingsmodeller

For at sikre at din investering bliver rentabel tilbyder vi tre meget forskellige betalingsmodeller. Kontakt os på kontakt@kundetyper.dk for at få den ønskede aftale eller høre nærmere.

Ratebetalings- modellen

Den mest populære model er at betale uddannelsen i 20 månedlige rater á 3.250 kr. eller 40 månedlige rater á 1.625 kr. + moms. Denne model kan kombineres med de øvrige betalingsmodeller. 

Bruttoløns-
ordningen

Vi fleste ansatte har mulighed for at betale uddannelsen via bruttolønsordningen. Det betyder helt konkret, at du betaler uddannelsen i rater via din løn. På den måde sparer du skatten.

Du kan læse mere her

Den individuelt tilpassede model

Har du et loft på uddannelsesbudgettet, så investeringen skal fordeles over flere år? Eller ønsker du forskellige betalere – så finder vi også ud af dette. Eksempelvis kan din arbejdsgiver betale et selvvalgt beløb nu, og resten kan betales af dig via Bruttolønsordningen i 40 månedlige rater. 

Hvilke moduler
består uddannelsen af?

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Vi starter med en præsentationsrunde samt en gennemgang af alt det praktiske omkring Kundetypeuddannelsen såsom hjemmeopgaverne. I forbindelse med hjemmeopgaverne vil den første opgave omhandle, hvordan du kan sikre, at du får implementeret alt den nye viden fra Kundetypeuddannelsen i dit arbejde.
 • Herefter introduceres du for alt den grundlæggende teori og forskning, som ligger til grund for kundetyperne. Der vil være god mulighed for at stille og få besvaret spørgsmål.

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den røde kundetype.
 • En hel træningsdag om den røde kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den røde kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den gule kundetype.
 • En hel træningsdag om den gule kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den gule kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den blå kundetype.
 • En hel træningsdag om den blå kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den blå kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den grønne kundetype.
 • En hel træningsdag om den grønne kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) og analyse af UESP. 
 • Efter undervisningsgangen har du 3 uger til at udarbejde en 2 siders skriftlig hjemmeopgave om den grønne kundetype

Sted: Online via Zoom
Tid: 9-15

Dette modul består af:

 • Det sidste modul er eksamen, som foregår sammen med de andre på holdet. Det er en meget lærerig dag, hvor du ser, hvordan andre kombinerer de Emotionelle Kundetyper® med deres fagområde.
 • Du kan gå til eksamen, hvis du har afleveret og fået godkendt de 5 hjemmeopgaver. 
 • Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået efter en 30 minutters eksamination ved Sanne Dollerup og en af partnerne, hvor du svarer på diverse spørgsmål, som du allerede har mødt tidligere på forløbet. 

MASTERCLASS | Online og Aalborg

Få et smugkig på Kundetypeudannelsen

Få et smugkig på Kundetype-
udannelsen

Kom med til vores MasterClass og få et smugkig på nogle af de unikke værktøjer og modeller, du vil blive uddannet i at arbejde med på Kundetypeuddannelsen. Masterclass er GRATIS at deltage på.

Scroll to Top