Pressemeddelelse

April, 2022

Trekløver vil nørde mere

Partnere Sanne Dollerup og Jannie Ilum Gade fra Institut for Kundetyper har valgt at optage bestyrelsesmedlem og investor Bodil Tejg Krunderup som ligeværdig partner i selskabet for at styrke ledergruppen.

Aalborg, den 26. april 2022: Siden 2014 har Sanne Dollerup og Jannie Ilum Gade haft fokus på at udvikle en forskningsbaseret metode til at hjælpe virksomheder med at forstå, hvilke følelser der er på spil i forskellige kundetypers købsprocesser. I de seneste år har de udviklet en platform for at kunne tilbyde løbende online kurser og uddannelser til marketingprofessionelle, som ønsker adgang til at holde sig ajourført omkring emotionelle kundetyper, forbrugeradfærd og marketingtendenser.

”Vores satsning forbundet med at udvikle den online læringsplatform har fuldstændig ændret vores forretning fra at være en konsulentvirksomhed til også at være en uddannelsesvirksomhed. Platformen har også reddet os igennem et par vanskelige corona-år, hvor vi fortsat har været i stand til at tilbyde vores ydelser online. Til gengæld kræver det rigtig meget af os både at forske, rådgive og uddanne i kundetyperne til en stigende kundeportefølje. Derfor er vi utrolig glade for at få Bodil Tejg Krunderup med ombord som partner for sammen at kunne løfte de mange opgaver”, fortæller direktør Jannie Ilum Gade.

I knap tre år har Bodil Tejg Krunderup været en del af bestyrelsen i Institut for Kundetyper, hvor hun har bidraget med sin stærke baggrund som selvstændig i mere end 20 år. Siden 2001 har hun drevet firmaet TEJG ApS, hvor hun har rådgivet, konceptudviklet og projektledet omkring grafiske løsninger. Aktiviteten i hendes selskab bliver lagt ind i Institut for Kundetyper, når hun indtræder som partner. Hun har i forvejen ejerandele i Institut for Kundetyper, men hun overtog ligeledes tidligere bestyrelsesmedlem Andreas Dirksens ejerandele, da han udtrådte af bestyrelsen i april 2022, hvilket også gør sig gældende for bestyrelsesformand Mette Fruensgaard. Sammen driver Andreas Dirksen og Mette Fruensgaard virksomhed SignUp Academy med fokus på abonnementsløsninger, som også er blevet en del af kundetypekonceptet.

”Andreas og Mette har bidraget med deres store viden om abonnementsforretning. Tiden er nu rigtig for os til at skifte ud i bestyrelsen og at tilføre nye kompetencer på vores rejse. Vi er rigtig stolte af at få virksomhedskonsulent Carsten Øvlisen med som bestyrelsesformand. Han har masser af erfaring med bestyrelsesarbejdet og kan bidrage med sin store viden om daglig drift, struktur, rollefordeling, virksomhedsoptimering og økonomi”, forklarer direktør Jannie Ilum Gade.

De tre partnere er rørende enige om, at de ønsker en stille og rolig vækst med bedre tid til at lave mere af det, som de hver især er mest optaget af:

”Vi er tre fagnørder, som rigtig gerne vil lave mere af det, vi brænder for. Som forsker er Sanne i gang med at lave en teoribog om de emotionelle kundetyper i samarbejde med professor Christian Jantzen fra AAU. Bodil er en eminent og erfaren projektleder og tovholder, og hun får også ansvaret for at lede processer internt samt eksternt. Jeg er optaget af salget samt løbende at optimere og justere på vores egen kunderejse, og der er ingen tvivl om, at vores omgivelser kommer til at mærke det som en positiv forskel, at vi nu er tre i ejerkredsen til at styrke og forbedre vores kundekontakt, så vi kan holde dem opdaterede på kundetyperne”, slutter direktør Jannie Ilum Gade.    

Mere info

For interview

Partner, Forsker og Ph.d. Sanne Dollerup, sd@kundetyper.dk, mobil 31665439

Partner og Direktør Jannie Ilum Gade, jig@kundetyper.dk, mobil 25153800

Partner Bodil Tejg Krunderup, btk@kundetyper.dk, mobil 22394796

Kort om Institut for Kundetyper

Sanne Dollerup og Jannie Ilum Gade etablerede Institut for Kundetyper ApS i 2014 på baggrund af en fælles interesse for kundetypeteori. I 2017 færdigjorde Sanne Dollerup sin Ph.d.-afhandling, hvor hun blandt andet udviklede og beskrev en forskningsbaseret og praksisnær metode til at segmentere og målrette markedsføring til kunder. Bodil Tejg Krunderup er indtrådt som ligeværdig partner efter en årrække i bestyrelsen. I dag underviser Institut for Kundetyper andre marketingprofessionelle samt virksomheder i at arbejde med kundetyper, og teamet består udover af Sanne, Jannie og Bodil af en fast medarbejder samt et godt team af freelancere.

Læs mere om Institut for Kundetyper på www.kundetyper.dk

PR-foto til fri afbenyttelse

Billedtekst: De tre ligeværdige partnere i Institut for Kundetyper er Jannie Ilum Gade (tv), Bodil Tejg Krunderup (i midten) og Sanne Dollerup (th).

Scroll to Top