Tag kontakt

Find den relevante kontaktperson herunder:

stort logo institut for kundetyper

Institut for Kundetyper ApS

Adresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg
Bogholderi: faktura@kundetyper.dk
Kundeservice: kontakt@kundetyper.dk
Telefon: 71 74 75 33
CVR-nummer: 36476540
Reg.nr./kontonummer: 7441-0001090215

Jannie Ilum Gade - grundlægger
Jannie Ilum Gade

Direktør og partner
E-mail: jig@kundetyper.dk
Tlf.: 25 15 38 00

Ph.D Sanne Dollerup

Senior erhvervsforsker og partner
E-mail: sd@kundetyper.dk
Tlf.: 31 66 54 39

Bodil Tejg Krunderup

Senior konsulent og partner
E-mail: btk@kundetyper.dk
Tlf.: 22 39 47 96

Morten Kyvsgaard - marketing
Morten Kyvsgaard

Marketingchef

E-mail: mk@kundetyper.dk
Tlf.: 61 30 39 12

Christina Sørensen

Kommunikationsmedarbejder

E-mail: cs@kundetyper.dk
Tlf.: 71 74 75 33

Mathilde Vestergaard Jensen

Junior erhvervsforsker

E-mail: mvj@kundetyper.dk    
Tlf.: 30 30 98 92

Vores historie

Det var en fælles interesse for 2 spørgsmål, der førte Sanne Dollerup og Jannie Ilum Gade sammen i 2013, gennem en fælles kunde:

1. Hvordan forklarer vi kunderne, at deres målgruppe ikke er ”alle” – og at det er nødvendigt at få målgruppen på plads forud for alle marketingindsatser, hvis man vil undgå at famle i blinde?


2. Hvordan forklarer vi kunderne, at de ikke skal lave markedsføring, de selv kan lide – men som kunderne kan lide?


– Jannie fordi hun, allerede i 18 år havde hjulpet virksomheder med at få solgt mere. Bla. arbejde hun som selvstændig ”salgs- & marketingchef til leje” for en række forskellige virksomheder og oplevede derfor disse udfordringer på daglig basis.

– Sanne fordi hun tidligere havde haft reklamebureau og dengang konstant oplevede disse udfordringer. Derfor var hun nu gået i gang med at skrive en Ph.d. om hvorfor mennesker køber – i håbet om at udvikle nogle brugbare segmenteringsværktøjer, som både kunne præcisere målgruppen, forkorte opstartsprocessen og minimere fejlinvesteringer. Hun fandt ”kundetyperne”, som på daværende tidspunkt primært bestod af to elementer:

 • Tyske Hans Georg Häusel, som bla. beskriver de 4 responssystemer
 • Hollandske Smartagent, som via meget omfattende spørgeskemaundersøgelser – ad flere omgange – havde kortlagt, at vi primært ”køber ind” med ét responssystem i hver købssituation.

Det interessante var at de – sammenholdt – overlappede perfekt: Dvs. de konkluderede det samme, trods vidt forskelligt metoder. Herfra gik Sanne grundigt til værks, for at finde mere teori og forskning om hvorfor vi mennesker køber.

Hun var blandt andet på et 3 måneders ophold i Edmonton, Canada – på verdens førende universitet indenfor retail – hvor hun analyserede godt 1600 butikskoncepter ud fra de konceptmodeller hun nu havde udviklet:

Sideløbende fandt og testede de i fællesskab cases, der kunne be- eller afkræfte teorien om, at der vitterligt kun findes 4 emotionelle kundetyper i enhver købssituationen og man skal derfor målrette alt kommunikation til én af dem.

De fandt en masse, der bekræftede – og intet, der modsagde: Billedet og anvendeligheden blev bare tydeligere og tydeligere. De begyndte også at blive booket til foredrag, konferencer, kurser, artikler, tv-indslag mm. fordi resultaterne rygtedes. 

Virksomheden blev formelt etableret som et ApS i december 2014 og anparterne ligeligt fordelt.

Formålet var at udvikle, beskrive og formidle den efterhånden forskningsbaserede og praksisnære metode til at segmentere og målrette markedsføring til kunder. Målet var især at udvikle letforståelige redskaber og skabeloner til at gøre det konkret, enkelt og jordnært at arbejde med markedsføring, uanset kompetenceniveauet og størrelsen på markedsføringsbudgettet. 

Pga. stigende efterspørgsel efter endnu flere typer af kompetencer blev kundetypeuddannelsen startet i 2017. Her opstod muligheden for, at andre også kunne blive uddannet i metoden og redskaberne.

Ultimo 2017 var ph.d.-afhandlingen færdig og metoden var (via en analyse af godt 3000 cases og erfaringer fra +400 kunder) blevet så veldokumenteret, at de påbegyndte arbejdet med at udarbejde omfattende arbejdsbøger og online undervisningsmateriale om kundetyperne. 

Det blev til 83 videoer og 915 siders arbejdsbøger, der består af konkrete redskaber, skabeloner, tjeklister og trin-for-trin-guides. Disse udgør til dato hjertet i virksomheden og omtales som “de 4 komplette kurser om kundetyperne”.

Priomo 2019 besluttede de at onlinekurserne med arbejdsbøgerne også skulle være tilgængelige online – og etablerede forskellige abonnementer. Her kan kunderne købe online adgang til det ønskede materiale uden binding.

Det viste sig, at det var den rigtige model, fordi kunderne kunne få billigere og lettere adgang til metoden, og Sanne og Jannie nu kunne koncentrere sig, på fuld tid, om at holde kunderne løbende opdateret om kundetyperne. Samtidigt gjorde det også virksomheden mere robust, hvilket var afgørende under Covid-19.

Der er sket rigtigt meget siden starten i 2013:

 • Navnet er ændret til Institut for Kundetyper ApS (Virksomhedsnavnet var før “Emotionelle Kundetyper®”, dette er stadig navnet på metoden)
 • Domænet er ændret til www.kundetyper.dk 
 • Sanne har fået skrevet Ph.D’en færdig med bla. modellen “Possible World”
 • ”Det emotionelle landkort” er blevet udviklet.
 • Diverse varemærkeregistreringer er på plads (Emotionelle Kundetyper®️, Den blå kundetype®️, Kundetypelicens®️ osv.)
 • Efter 6 år i den gamle stationsbygning i Skalborg er de nu veletableret med fælleskontor, mødelokale, studie og lager i Black Box i Aalborg.
 • Bodil Tejg Krunderup har købt sig ind som ligeværdig partner (så ejerkredsen i dag består af tre ligeværdige partnere).
 • Teamet er på plads og består i dag af 4 fuldtids (3 partnere + kundechef Pia) og en række freelancere, som hver besidder specifikke nichekompetencer.
 • En professionel bestyrelse er etableret og forretningsgangene er blevet formaliserede.
 • Metoden bygger nu på analyse af godt 3000 cases samt erfaringerne fra +500 kunder. Herudover foretager de ugentligt nye analyser, for at kunne forsyne kunderne med 16 årlige opdateringer om kundetypernes påvirkning af teknologi, begivenheder i verden, markedstendenser, nye sociale medier, trends osv. 
 • Den første bog om Emotionelle Kundetyper er udgivet og der foreligger en forlagskontrakt med Forlaget Samfundslitteratur, om at udgive en teoribog til uddannelsesinstitutioner (ventes udgivet i 2023).
 • Der undervises allerede i Emotionelle Kundetyper på en lang række uddannelsesinstitutioner (såsom Aalborg Universitet) og kursusvirksomheder (såsom Kursusfabrikken). Herudover indgår Emotionelle Kundetyper i diverse fagbøger og podcasts.
 • Der optages ugentligt nyt casebaseret undervisningsmateriale om eksempelvis kundetypernes brug af e-mojis, Tik-Tok og Influenzers – og om deres reaktioner på kampagner, prissætning og inflationen.
 • De første 10 eksaminerede hold på Kundetypeuddannelsen er gennemført (+ 75 uddannede i dag)
 • Der er skabt en Kundetypelicens for marketingprofessionelle, der ønsker at benytte segmenteringsværktøjet professionelt.
 • Der er opbygget én samlet undervisningsplatform til alt undervisningsmateriale og cases. Version 2.0 blev lanceret ved årskiftet efter en omfattende kunderejseanalyse.
 • Sortimentet er i dag komplet.
 • Samlet evaluering på Trustpilot er 4,7 ud af 5 mulige.
 • Godt 5000 danske virksomheder og organisationer har allerede kendskab til Emotionelle Kundetyper. Hertil kommer flere udenlandske, som dog indtil videre må nøjes med køb af rådgivning, foredrag og konsulentydelser, da det online undervisningsmateriale først forventes udgivet i 2023.
 • Der Googles ”Emotionelle Kundetyper” mere end 500 gange pr. måned og efterspørgslen efter kundetypemålrettede underleverandører stiger og stiger.

Den korte version:

Efter nogle dyre år (primært selvfinansierede), hvor de skulle:

 • udvikle, forfine, teste, dokumentere og beskytte
 • gøre metoden undervisningsegnet og udbredt
 • producere alle de relevante og efterspurgte løsningsformater
 • sætte og udvikle det rette team og
 • kortlægge og optimere kunderejsen og produkterne

er de nu klar til skallering fra 2023:  De er gået fra at være en selvfinansieret udviklings- & konsulentvirksomhed til at være en ”rigtig Start-up” og et Institut.

Bestyrelsen består af:

 • Partner Jannie Ilum Gade
 • Partner Sanne Dollerup
 • Partner Bodil Tejg
 • Bestyrelsesformand Carsten Øvlisen (revisoruddannet).

I 2022 består teamet af både fuldtids-& deltidsmedarbejdere samt ad hoc freelancere tilknyttet indenfor forskellige områder:

 • Pia som er kundechef.
 • Rebekka, som er marketingkonsulent og hjælper os både internt og eksternt – blandt andet som underviser og projektleder.
 • Morten, som er marketingkonsulent og især arbejder med vores egne nyhedsbreve, content og sociale medier.
 • Signe, som arbejder med vores tekster og oversættelser.
 • Merete, som arbejder med support ifm. vores læringsplatform.
 • Mette, som er vores bogholder og har kontakten til revisor.
 • Peter, som også tager ud som foredragsholder 

Derudover er der tilknyttet en række eksterne samarbejdspartnere såsom revisor, advokat, it-support, test mv.

Tilsammen kan teamet sikre tilfredse og loyale kunder, som sælger mere og har adgang til den nyeste viden om netop deres kunder.

Scroll to Top