Privatlivspolitik

Dette website ejes af Institut for Kundetyper ApS, Porsvej 2, 9200 Aalborg, CVR: 36476540 og vi kan kontaktes på kontakt@kundetyper.dk.

Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve eller køber ydelser, lagrer vi data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbreve. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

Vi lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder

Vi har fået dine oplysninger:

 • Direkte af dig via tilmelding til et af vores nyhedsbreve på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
 • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.
 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
 • Et af vores databehandlingssystemer (Simplero eller Mailchimp).
Behandlingsgrundlag

Vi er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

 • Vores legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed.
 • For at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
 • For at vi kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.
Modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

 • Stripe til betaling af produkter og ydelser
 • Terapeutbooking samt Simplero til håndtering af booking af tider og køb af produkter.
 • Sleeknote samt MailChimp til opsamling samt håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.
 • E-conomics til håndtering af fakturaer.
Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 • I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.
 • I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.
Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger kan du også sende os en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link nederst i den enkelte nyhedsmail. Vær opmærksom på at du kan figurere på flere nyhedsbrevslister, hvis du har tilmeldt dig flere lister. I så fald skal du afmelde dig hver liste.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Scroll to Top