Om Institut for Kundetyper

Emotionelle Kundetyper® er udviklet i Danmark af Institut For Kundetyper og videnskabeligt funderet i analyse af 1400 internationale brands og 1600 danske cases fra vidt forskellige brancher.

Siden 2014 har beslutningsværktøjet hjulpet salgs- og marketingmedarbejdere over hele landet, hvor ressourcerne er få, opgaverne er mange og behovet for at spare tid her-og-nu er presserende. 

I episode 1 af vores podcast ‘Podcasten om Kundetyper‘ kan du få en let introduktion til Emotionelle Kundetyper®.  Lyt til den her eller gennem afspilleren nedenfor. 

stort logo institut for kundetyper

Vores historie

Institut For Kundetyper blev skabt ud fra et behov for en mere effektiv og målrettet tilgang til markedsføring. Sanne Dollerup, en af de grundlæggende skikkelser, begyndte først i reklamebranchen med sit eget bureau.
I hendes tid som markedsføringsprofessionel bemærkede hun et tilbagevendende problem: virksomheder var mere fokuseret på deres egne præferencer end på deres kunders. Denne observation førte hende til at forfølge en ph.d. med fokus på købsbeslutninger og kundesegmentering.

Mens Sanne var i gang med sin forskning, blev hun introduceret for Jannie Ilum Gade, der havde arbejdet med salg og markedsføring i en længere årrække. Jannie deltog i en workshop faciliteret af Sanne om emotionel segmentering, og hun blev straks interesseret i metoden. Hun testede metodens principper af i sin egen virksomhed og oplevede en markant forbedring i effektiviteten af hendes markedsføring. Dette førte til et samarbejde mellem de to, hvor de sammen udviklede metoden yderligere og gjorde den mere praktisk anvendelig.

Efterfølgende blev virksomheden formelt etableret som et ApS i december 2014. Det primære mål var at udvikle, beskrive og udbrede en forskningsbaseret og praksisorienteret metode til segmentering og målretning af kunder i salg og markedsføring.

På grund af stigende efterspørgsel efter flere typer kompetencer blev et kundetypeuddannelsesprogram iværksat i 2017. Dette gjorde det muligt for andre at blive uddannet i metoden og værktøjerne. Ved udgangen af 2017 var Sannes ph.d.-afhandling færdig, og metoden var veldokumenteret gennem en analyse af over 3.000 cases og erfaringer fra mere end 400 kunder.

Jannie og Sanne udviklede undervejs 83 videoer og 915 siders materiale om metoden med blandt andet arbejdsbøger bestående af konkrete værktøjer, skabeloner, tjeklister og trin-for-trin-vejledninger. 

I 2024 tæller virksomheden udover de to grundlæggere også tre ansatte.

I dag står Institut For Kundetyper som en af de førende autoriteter inden for kundesegmentering i Danmark.
Med sin videnskabeligt funderede metode med lavpraktiske retningslinjer hjælper vi virksomheder af alle størrelser og kompetenceniveauer med at arbejde med effektiv markedsføring og salg på en konkret, enkel og jordnær måde.

Virksomheden blev formelt etableret som et ApS i december 2014 og anparterne ligeligt fordelt.

Formålet var at udvikle, beskrive og formidle den efterhånden forskningsbaserede og praksisnære metode til at segmentere og målrette markedsføring til kunder. Målet var især at udvikle letforståelige redskaber og skabeloner til at gøre det konkret, enkelt og jordnært at arbejde med markedsføring, uanset kompetenceniveauet og størrelsen på markedsføringsbudgettet. 

Pga. stigende efterspørgsel efter endnu flere typer af kompetencer blev kundetypeuddannelsen startet i 2017. Her opstod muligheden for, at andre også kunne blive uddannet i metoden og redskaberne.

Ultimo 2017 var ph.d.-afhandlingen færdig og metoden var (via en analyse af godt 3000 cases og erfaringer fra +400 kunder) blevet så veldokumenteret, at de påbegyndte arbejdet med at udarbejde omfattende arbejdsbøger og online undervisningsmateriale om kundetyperne. 

Det blev til 83 videoer og 915 siders arbejdsbøger, der består af konkrete redskaber, skabeloner, tjeklister og trin-for-trin-guides. Disse udgør til dato hjertet i virksomheden og omtales som “de 4 komplette kurser om kundetyperne”.

Priomo 2019 besluttede de at onlinekurserne med arbejdsbøgerne også skulle være tilgængelige online – og etablerede forskellige abonnementer. Her kan kunderne købe online adgang til det ønskede materiale uden binding.

Det viste sig, at det var den rigtige model, fordi kunderne kunne få billigere og lettere adgang til metoden, og Sanne og Jannie nu kunne koncentrere sig, på fuld tid, om at holde kunderne løbende opdateret om kundetyperne. Samtidigt gjorde det også virksomheden mere robust, hvilket var afgørende under Covid-19.

Der er sket rigtigt meget siden starten i 2013:

 • Navnet er ændret til Institut for Kundetyper ApS (Virksomhedsnavnet var før “Emotionelle Kundetyper®”, dette er stadig navnet på metoden)
 • Domænet er ændret til www.kundetyper.dk 
 • Sanne har fået skrevet Ph.D’en færdig med bla. modellen “Possible World”
 • ”Det emotionelle landkort” er blevet udviklet.
 • Diverse varemærkeregistreringer er på plads (Emotionelle Kundetyper®️, Den blå kundetype®️, Kundetypelicens®️ osv.)
 • Efter 6 år i den gamle stationsbygning i Skalborg er de nu veletableret med fælleskontor, mødelokale, studie og lager i Black Box i Aalborg.
 • Bodil Tejg Krunderup har købt sig ind som ligeværdig partner (så ejerkredsen i dag består af tre ligeværdige partnere).
 • Teamet er på plads og består i dag af 4 fuldtids (3 partnere + kundechef Pia) og en række freelancere, som hver besidder specifikke nichekompetencer.
 • En professionel bestyrelse er etableret og forretningsgangene er blevet formaliserede.
 • Metoden bygger nu på analyse af godt 3000 cases samt erfaringerne fra +500 kunder. Herudover foretager de ugentligt nye analyser, for at kunne forsyne kunderne med 16 årlige opdateringer om kundetypernes påvirkning af teknologi, begivenheder i verden, markedstendenser, nye sociale medier, trends osv. 
 • Den første bog om Emotionelle Kundetyper er udgivet og der foreligger en forlagskontrakt med Forlaget Samfundslitteratur, om at udgive en teoribog til uddannelsesinstitutioner (ventes udgivet i 2023).
 • Der undervises allerede i Emotionelle Kundetyper på en lang række uddannelsesinstitutioner (såsom Aalborg Universitet) og kursusvirksomheder (såsom Kursusfabrikken). Herudover indgår Emotionelle Kundetyper i diverse fagbøger og podcasts.
 • Der optages ugentligt nyt casebaseret undervisningsmateriale om eksempelvis kundetypernes brug af e-mojis, Tik-Tok og Influenzers – og om deres reaktioner på kampagner, prissætning og inflationen.
 • De første 10 eksaminerede hold på Kundetypeuddannelsen er gennemført (+ 75 uddannede i dag)
 • Der er skabt en Kundetypelicens for marketingprofessionelle, der ønsker at benytte segmenteringsværktøjet professionelt.
 • Der er opbygget én samlet undervisningsplatform til alt undervisningsmateriale og cases. Version 2.0 blev lanceret ved årskiftet efter en omfattende kunderejseanalyse.
 • Sortimentet er i dag komplet.
 • Samlet evaluering på Trustpilot er 4,7 ud af 5 mulige.
 • Godt 5000 danske virksomheder og organisationer har allerede kendskab til Emotionelle Kundetyper. Hertil kommer flere udenlandske, som dog indtil videre må nøjes med køb af rådgivning, foredrag og konsulentydelser, da det online undervisningsmateriale først forventes udgivet i 2023.
 • Der Googles ”Emotionelle Kundetyper” mere end 500 gange pr. måned og efterspørgslen efter kundetypemålrettede underleverandører stiger og stiger.

Den korte version:

Efter nogle dyre år (primært selvfinansierede), hvor de skulle:

 • udvikle, forfine, teste, dokumentere og beskytte
 • gøre metoden undervisningsegnet og udbredt
 • producere alle de relevante og efterspurgte løsningsformater
 • sætte og udvikle det rette team og
 • kortlægge og optimere kunderejsen og produkterne

er de nu klar til skallering fra 2023:  De er gået fra at være en selvfinansieret udviklings- & konsulentvirksomhed til at være en ”rigtig Start-up” og et Institut.

Bestyrelsen består af:

 • Partner Jannie Ilum Gade
 • Partner Sanne Dollerup
 • Partner Bodil Tejg
 • Bestyrelsesformand Carsten Øvlisen (revisoruddannet).

I 2022 består teamet af både fuldtids-& deltidsmedarbejdere samt ad hoc freelancere tilknyttet indenfor forskellige områder:

 • Pia som er kundechef.
 • Rebekka, som er marketingkonsulent og hjælper os både internt og eksternt – blandt andet som underviser og projektleder.
 • Morten, som er marketingkonsulent og især arbejder med vores egne nyhedsbreve, content og sociale medier.
 • Signe, som arbejder med vores tekster og oversættelser.
 • Merete, som arbejder med support ifm. vores læringsplatform.
 • Mette, som er vores bogholder og har kontakten til revisor.
 • Peter, som også tager ud som foredragsholder 

Derudover er der tilknyttet en række eksterne samarbejdspartnere såsom revisor, advokat, it-support, test mv.

Tilsammen kan teamet sikre tilfredse og loyale kunder, som sælger mere og har adgang til den nyeste viden om netop deres kunder.

Mød grundlæggerne

En kort introduktion af grundlæggerne af Institut for Kundetyper.

Jannie Ilum Gade - grundlægger

Jannie Ilum Gade

Direktør, salgsspecialist og grundlægger

E-mail: jig@kundetyper.dk
Tlf.: 25 15 38 00

sanne_dollerup_kundetypeekspert
Ph.D Sanne Dollerup

Ekstern lektor, forsker og grundlægger

E-mail: sd@kundetyper.dk
Tlf.: 31 66 54 39

Scroll to Top