PODCASTEN OM KUNDETYPER | Episode 11

Episode 11: Tekstforfatning, ChatGPT & kundetyper

I episode 11 taler Sanne Dollerup og Morten Kyvsgaard om tekstforfatning til din kundetype, og om hvorfor ChatGPT ikke er den bedste løsning – endnu.

Sanne og Morten kommer i episoden ind på teksters betydning for brandet. Dertil fortæller de, hvorfor det er vigtigt at have sin kundetype for øje, når tekster skal forfattes, fordi de fire kundetyper har forskellige behov til indholdet. Derfor belyser de også faldgruber ved at bruge ChatGPT til tekstforfatning, som endnu ikke kan promptes til at skrive korrekt til kundetyperne. Her understreger de bl.a., hvorfor det er vigtigt ikke at bruge ChatGPTs svar råt for usødet.

Er du blevet nysgerrig på at vide endnu mere om Emotionelle Kundetyper®,
har vi her et par forslag til at komme godt igang

Rådgivning

Det kan være en god idé at få hjælp til finde den kundetype, der passer bedst til jeres brand og virksomhed.

Få rådgivning i valg af kundetype til jeres brand her >

Kundetypebogen

Få en grundig introduktion til   segmenteringsværktøjet Emotionelle Kundetyper®, dets tilblivelse samt den optimale anvendelse i “Lommebogen – Emotionelle Kundetyper®”

Køb bogen her >

Redskaber

Med vores enkeltstående redskaber. kan du arbejde målrettet med specifikke indsatser i jeres markedsføring.

Ordlister til kundetyperne >

Farveguide til kundetyperne >

Transskription

Morten Kyvsgaard
Velkommen til podcasten om kundetyper Nu kunne vi ikke trække den længere, så vi skal snakke om ChatGPT blandt andet Men i særdeles tekst og kundetyper Fordi det har vi jo selvfølgelig et take på
Det er jo i høj grad en del af markedsføringen Lad os starte med det, selve det at lave tekst Er det en væsentlig del af virksomhedsbranding?

Sanne Dollerup
Ja, men teksten er jo med til at udtrykke branded Og også med til at fremkalde en specifik kundetype i kunderne Vi kan bruge tekst til at skabe en rigtig stærk emotionel relation til kunderne Så derfor er tekst meget vigtigt
Specielt til den grønne kundetype og den gule kundetype er tekst ekstremt vigtigt Men det er også en del af markedsføringen Men det er også en vigtig viden At de grønne kan godt lide flere ord De blå kan godt lide færre ord Så gælder det om at være præcis med de ord man så har
Det gør det, for de gider ikke at læse noget der er det mindste overflødigt

Morten Kyvsgaard
Vi har jo, eller vi har, det er jo primært dit arbejde i virkeligheden Men vi har jo noget der hedder en ordliste Kan du lige prøve at fortælle lidt om det? Hvad det er det gør?

Sanne Dollerup
Ja, altså vi har kategoriseret omkring 400-500 ord til hver kundetype Og det er ord der taler emotionelt til en specifik kundetype Så ord der rammer dem emotionelt Og derfor er det ord der er rigtig gode at bruge i sine tekster

Morten Kyvsgaard
Ja, og nu spørger jeg dumt Skal jeg forstå det sådan at hvis jeg bruger de her ord Så render folk direkte op med kreditkortet og køber?

Sanne Dollerup
Nej, altså Men der vil være en større sandsynlighed for at de gør det Hvis du lod være med at gøre det Og du i stedet får to 20 ord fra ordlisten Og smider dem tilfældigt ind forskellige steder Så vil jeg sige så er der Så vil du faktisk øge deres lyst til at købe Men det vil ikke være et mirakel Over night Du skal selvfølgelig gøre det bedre
Men hellere det end ingenting Men det processen er Det er jo naturligvis at du Finder ud af hvilken kundetype det er I skal henvende jer til Og så får du adgang til ordlisten Og så skal man så kombinere De her ord med det brand man så har Så man skal finde ud af hvordan er vi gule
Hos os hvis det er en gule kundetype Hvordan skal vi tale gul? Hvad er vores gule tone? Så for eksempel så er Søsterne Grenes gule tone anderledes End Ikea’s gule tone Og igen anderledes fra den lokale psykologs gule tone Så vi skal finde ud af Hvad er vores tone of voice?

Morten Kyvsgaard
Ja

Sanne Dollerup
Egentlig vores kundetype tone of voice

Morten Kyvsgaard
Og hvis vi skal få dansk i det Fordi det spørgsmål har jeg fået før Hvad betyder tone of voice? Så kan jeg bare sige Den danske oversættelse af det har jeg fundet ud af hedder sprogtone

Sanne Dollerup
Ja, hvad er vores sprogtone?

Morten Kyvsgaard
Så det skal man lige finde frem til Fordi jeg kender til eksempler Hvor at man har forsøgt At få nogen til at skrive for sig Det gælder jo Uanset om man er kundetype eller ej Så skal man respektere Og det er jo At kunne kende sig selv I den sprogtone Der nu bliver brugt i teksten
Og der er sikkert masser af andre eksempler på At man ikke rigtig formår Sådan at ramme Jeg tror det er svært at sætte en finger på Hvad det er Men man er nødt til Selvom man arbejder inden for Den blå kundetype Er man nødt til at finde ud af
Hvordan er vores tone Inden for det Fordi det er ikke bare en badebillet hvor jeg kan sige, at nu har jeg lavet en grøn tekst Eller en blå tekst Der skal mere til

Sanne Dollerup
Ja det skal der Og det er jo også det vi snakkede om Sidste episode Når man har fået valgt kundetypen Og skal begynde at bruge det i praksis Så er der hele det her arbejde med At overføre det vi ved om kundetypen Til det brand vi har Så du kan ikke bare lave En blå hjemmeside Til en kunde Der har den blå kundetype
Ud fra retningslinjerne Du er nødt til at have Hele den der proces med At kombinere den blå kundetype med dit brand og det er der der opstår Noget god markedsføring Og på det samme måde med tekster Du kan ikke bare tage ordlisten Og lave en tekst til en blå kundetype Omkring nogle millioner
Hvis det ikke passer ind i I brandet Og i DNA’en DNA’et i brandet

Morten Kyvsgaard
Og hvilket level de lige er på I forhold til blå

Sanne Dollerup
Der er rigtig mange parametre at tage højde for

Morten Kyvsgaard
Og det har dygtige tekstforfatter Jo vist Siden tidernes morgen Det er også derfor De De De ligesom har kunne Kunne tage sig godt betalt Det er jo fordi At de ligesom Altså den der Fornemmelse for sprog

Sanne Dollerup
Ja hver sprog Ja

Morten Kyvsgaard
Det er en vigtig del af det Og det er som sådan ikke noget Der har ændret sig her Men her kan man bare sige at Kundetyperne måske bliver en ramme at arbejde indenfor Så det er afstemt Ja

Sanne Dollerup
Det har du fuldstændig ret i Altså gode tekstforfatter Er gode til At sætte sig ind i I sprogtonen Det som kundetyper gør Det er at de giver et ekstra Kompetencelag for tekstforfatteren Og os der sidder og skriver tekster Det giver et ekstra Sæt værktøjer til At finde ud af
Hvordan skriver jeg så tekster Der rammer en bestemt følelse Og det er der hvor At kundetyper bliver et ekstra lag Det ændrer ikke ved det du allerede ved Det gør dig dygtigere til det du ved Ja

Morten Kyvsgaard
Og jeg har selv ved egen erfaring Ikke fordi jeg ville omtale mig selv Som tekstforfatter Men i og med jeg arbejder med Annoncering Og betalt markedsføring Så kommer jeg til at lave tekster Og det gør jeg også til nyhedsbrev Og så videre Og jeg har arbejdet med forskellige Ja faktisk alle forskellige kundetyper Men det der med
At man som uddannet Som jeg er Lærer at Shuffle rundt imellem Jamen okay Nu repræsenterer jeg det her brand Her skal jeg skrive en gul tekst Og herovre Den næste dag Der skal jeg skrive en blå tekst Og en grøn tekst Det gør det meget meget nemmere At omstille sig

Sanne Dollerup
Til det

Morten Kyvsgaard
Og det vil rigtig mange der arbejder med forskellige brands vide at Det kræver altså en vis omstilling i hovedet For at gøre det der Men bare det at jeg ligesom kan sige Okay nu skal jeg være i gul humør Nu skal jeg være i grøn humør Og så videre Det gør det meget nemmere at arbejde med

Sanne Dollerup
Ja fordi så går du Når du arbejder med kundetyper Går du tilbage til fundamentet Så nu du finder ud af Nu skal jeg ind i det gule humør Så ved du deres problemer Du ved at Det sværeste overhovedet bliver det er At Ramme de to sekunders overskud De har om dagen Til at sætte sig ind i noget nyt Du ved at
Du skal fange dem på Bestemte medier Som de i forvejen er på De gider ikke noget nyt Så det åbner op for rigtig mange Rigtig meget viden Som du kan bruge i teksterne At du ved hvad deres Helt grundlæggende problem er Og det er jo det du tager udgangspunkt i Når du skriver en tekst Så starter du med
Hvad er deres grundlæggende problem Og hvorfor er vores produkt løsningen Så det Så det åbner op for sådan Et helt sæt af Af Af sproglige greb Du kan gøre dig Ja For at ramme dem

Morten Kyvsgaard
Og være kreativ inden for den ramme der

Sanne Dollerup
Ja og være kreativ inden for den ramme Ja

Morten Kyvsgaard
Så det er ikke sådan vi kommer her Og fælder kreativiteten Ned her Altså jeg føler egentlig Jeg bliver mere kreativ Fordi jeg ved hvad Hvor pælene ligesom sidder

Sanne Dollerup
Ja

Morten Kyvsgaard
I overført betydning Så er der jo kommet ChatGPT Og flere andre AI Tekstværktøjer.


Det er jo som sådan Ganske udmærket Jeg bruger det også Og bruger det tit Og bruger det selvfølgelig rigtig meget I forhold til At komme til det punkt Hvor vi en dag kunne skrive Lav mig en grøn tekst ChatGPT Jeg kan sige Mig bekendt at der er vi ikke endnu Hvis nogen sidder derude og har den
Så må I gerne sige til Men netop også tilbage til det du siger med At man er nødt til at respektere Den tone of voice Og hvis der er noget ChatGPT Ikke kan som udgangspunkt

Sanne Dollerup
Så er det at respektere en

Morten Kyvsgaard
Sprogtonen tone of voice

Sanne Dollerup
Den har sin egen tone of voice

Morten Kyvsgaard
Den har sin egen tone of voice Hvordan er det nu Vi plejer at italesætte det Vi plejer at sige sådan som 20-årige amerikaner Tror jeg plejer at sige Altså sådan meget Meget blå

Sanne Dollerup
Ung blå

Ja altså man skal virkelig arbejde med det Og jeg er i hvert fald personlig Når jeg skriver tekster Så er jeg der hvor jeg ikke Altså jeg tør ikke at spørge ChatGPT For jeg er bange for at den ødelægger Min tone of voice Altså den sætter mig simpelthen i et eller andet mindset Og tager nogle beslutninger omkring teksten
Som gør at jeg skal finde ud af teksten igen Ja Så den ødelægger virkelig meget Og det er jo det vi arbejder med Altså I sidder og arbejder med rigtig meget med at finde ud af Kan vi give den her ChatGPT nogle prompts Der gør at vi kan komme
I forhold til at den kan skrive tekster Men det er jo igen her Hvor den her kombination af Brandet og kundetypen Det kan være vi kan give den en tone of voice På brandet Vi kan give den en tone of voice på kundetypen Men de to ting der skal Merges sammen Der er den i hvert fald ikke endnu
Og det kan jo være At den kommer Det holder vi hele tiden øje med Og det gør den jo nok på et tidspunkt At den kan lære Vores tone of voice

Morten Kyvsgaard
Og det er der hvor Jeg tror at nu kan tekstforfatteren derude De kan slikke sig lidt om munden Fordi det er der hvor jeg synes Der stadigvæk er en berettigelse for tekstforfattere

Sanne Dollerup
Det må man godt nok sige Det der med at man formår

Morten Kyvsgaard
At aflæse en tone Og formår ligesom at afstemme det med det Fordi der er ikke noget Der er lettere end at stikke en prompt Med en masse ord Og så bare få den til at jerne derudad

Sanne Dollerup
Nej og det er jo Jeg ved ikke Det er jo fristende At bruge ChatGPT Det er enormt fristende Fordi man pludselig kan se Så kan vi lave 100 landingssider Hvor vi søgemaskiner optimerer til et bestemt søgeord Vi kan lave Vi kan lave en masse opslag På sociale medier Men den tekst der kommer ud
Er simpelthen ikke god nok

Morten Kyvsgaard
Hvad vil der ske? Lad os bare tage et eksempel Et kendt brand Fra den ene til den anden Lade ChatGPT tekster Eller tekster der i hvert fald Var fuldstændig fundamentalt anderledes

Sanne Dollerup
Jamen de behøver ikke engang være fundamentalt anderledes Men bare det at de er lidt anderledes Og lidt mere den der 20-årige amerikaner Det gør jo At du langsomt over tid ødelægger brandet Og hvilken betydning har det så? Det har den konsekvens at hvis du får en konkurrent Der gør det bedre end dig
Så har din nuværende kunder Meget større sandsynlighed for at de flytter over til den konkurrent For de er ikke lige så loyale Det er jo ikke noget man ser overnight Det er jo ikke sådan når du begynder at lave Dårlige tekster på annoncerne At dagen efter så går det dårligt Eller ChatGPT skriver hele dine hjemmesidetekster
Det er ikke næste dag det går dårligt Det er jo over en årrække Og du kan jo ikke måle realiteten på samme måde Men det der gør dig Det der er problemet er Det er at når der kommer en konkurrent Der gør det bedre Så smutter kunderne

Morten Kyvsgaard
Ja og det er også det der med at det behøver ikke være en dårlig tekst Hvis bare teksten er intetsigende Altså den er neutral At du kommer egentlig ind Lad os bare sige man bruger det rent SEO-mæssigt For eksempel at få logget nogen ind på et eller andet Og så får man en eller anden smøre Af en AI-genereret tekst Som måske ikke er
Faktuelt forkert eller dårlig Men man kan mærke at det her Det er bare en sludder for en sladder Lad os bare sige det på den måde Ja

Sanne Dollerup
Så er det jo bare ligegyldigt Ja ja altså det skal man heller ikke gøre Altså jeg er der hvor jeg tænker At det er decideret Man skal være opmærksom på som kunde Ved et bureau der snakker i AI Og ChatGPT Man
skal simpelthen være opmærksom på At der er en kæmpe risiko Ved at man sætter nogen Op At man sætter nogen tekstforfattere Til At bruge Chat GPT På den her måde Ja Så jeg vil i hvert fald som kunde sige
Hvis jeg havde et reklamebureau Så ville jeg spørge direkte Bruger i Chat GPT I hvorvid udstrækning bruger I det Og hvad er jeres Hvordan er I sikre på At det her det er gode tekster Ja Altså personligt Lige nu sådan som teknologien er Vil jeg helt sikkert foretrække At At
Dem der laver Vores annoncering Og skriver vores tekster Bruger ChatGPT Så lidt som muligt Ja Fordi det giver meget bedre tekster Ja Altså jeg vil sætte det som et kriterie Eller Og i hvert fald sige Jeg skal se Jeg skal se teksten Når jeg bruger AI Ja Jeg skal være sikker på At det her det er Ordentligt

Morten Kyvsgaard
Jeg tror også Det er lidt der jeg ligger Altså jeg Nu er jeg jo også Jeg er jo ret pro ChatGPT Bruger Jeg er glad for det

Morten Kyvsgaard
Så jeg tænker også som minimum Der skal være en præmis med At alle teksterne Skal der have været et menneske Der har forholdt sig til det her på Fordi jeg tror det er der problemen opstår Om du får en tekstforfatter Til at lave en tekst Eller om du Får en maskine til at gøre det Så længe slutproduktet er Noget man kan se sig selv i Som respekterer kundetypen og
brandet Og identiteten for brandet Så Så er jeg som sådan ligeglad med Vejen til målet

Sanne Dollerup
Men det skal

Morten Kyvsgaard
Som du siger Være noget der er nogen der har forholdt sig til Jo men altså 

Sanne Dollerup
Når du bruger ChatGPT ved os, Ja Så ved du kundetypen Ja Du ved brand DNA’et Og du ved kombinationen af brand DNA’et Og kundetypen Ja Så du er kvalificeret til at bruge ChatGPT På nogen af vores tekster Ja Men det er jo Langt fra alle vores tekster Ja Der bliver brugt det på Nej Det bliver gjort på mindre tekster
Det bliver på nogle specifikke ting Som er mere generiske Ja Men Men Nå Hvis vi laver en meget generisk tekst via ChatGPT Og laver det til et LinkedIn opslag Så er det jo helt tydeligt Det får ingenting ud af det

Morten Kyvsgaard
Og det er jo så det man skal Man skal tænke på Når man bruger ChatGPT Altså det Det må også være lidt budskabet At man kan rigtig mange ting Man kan i princippet Kunne man også Og det har jeg selvfølgelig også testet Taget vores ordliste Og så bare smække den ind Og sagt ChatGPT Jeg skal bruge de her ord For dem Dem ved jeg de er grønne Men problemet med det er jo også At så får du jo
Det du bestiller Ja Så du får jo Nogle gange nogle tekster Hvor den bare har stoffet det ind Altså den egentlig bare Placerer de der ord Fordi der har du sagt Den skulle Men det er måske ikke Det er jo slet ikke det mest hensigtsmæssige at gøre Og vi har jo også det der hedder En validator En kundetypevalidator Som er jo er gratis Inde på vores hjemmeside Hvor man kan teste hvor
grøn og gul Og rød og blå Ens tekst er På sådan en fin lagkagediagram Og så kan man få At vide hvad den er Og jeg har flere gange gjort det Med succes med At jeg har sat ordlisten ind Og sagt Prøv at bruge de her grønne ord Eksempelvis Men problemet er jo Teksten er jo Decideret dårlig Den er Intetsigende Og den
Den formår simpelthen ikke At bruge Synonymer Som er gode nok til Den kontekst det indgår i Så Så Så jeg Jeg plejer at anbefale At lade være med… Start med At finde frem til en Tone of voice Selvfølgelig også kundetypen Og så bed den om at skrive i det Og så kan man efterfølgende
Begynde at arbejde med det Men jeg har til dato Endnu ikke skrevet En prompt der har givet mig Teksten Der kan bruges som slutprodukt

Sanne Dollerup
Ej og det er jo det Man skal være opmærksom på Hvis der er nogen der siger De kan det Så skal man altså have Så ser jeg alarmklapper Det er red flag Ja Det er et rødt flag Hos en leverandør At de siger Bare roligt Vi kan producere 10 LinkedIn opslag For et eller andet antal kroner Fordi vi bruger AI Så skal man lade være med At hoppe i det Ja Lige nu I hvert fald
Det er det Og især hvis Du sidder derude Og har en blå side Fordi så har man bare En tendens til at hoppe i Den slags Ja Fordi man tænker Wow Vi kan producere meget For få penge Og så i morgen er vi rige Ja Nej Præcis Sådan er teknologien ikke Nej Det bliver ikke Godt nok Nej Og hvis det bliver bedre End det du havde før Så var det du havde før Ikke godt nok Nej

Morten Kyvsgaard
Så lad være med At tage Når I skal lave De LinkedIn opslag Og I er fem minutter I fyre aften Om fredagen Og I har glemt At lave dem Lad nu være med At falde for fristelsen Og smække det der ind Og så bare tage det Rådt for usødet Det er Altså Det er Lad være Så er det nok bedre At lad være

Sanne Dollerup
Ja det er bedre at lad være Altså det er simpelthen Det er uprofessionelt Ja Hvis det er sådan at du har Siddet og har arbejdet En lille smule med ChatGPT Så kan du se Ekstremt hurtigt At der er noget Der er skrevet med ChatGPT Ja Fordi undtagelsen Kan måske være Hvis det er At du har et personligt brand Der skal begynde At arbejde deroppe Eller har brug for Et job Eller et eller andet
Altså Hvor det er på sådan … Hvis du er på et uprofessionelt Niveau Så kan man måske Godt gøre det Men hvis du er et brand Der skal være Og fremstå professionelt Og nu taler jeg specielt Til de blå her Fordi de blå De har virkelig en tendens til At virkelig at knuse elske AI Det ligger til dem Ja Og ChatGPT Det er jo drømmen Ja Så nu taler jeg Til de blå
I virker Uprofessionelle Når I bruger ChatGPT Ja Også selvom Lad os nu sige At du vidste alt omkring Den blå kundetype Og det er Og du har Shaping New Tomorrow Der er en 20-årig blå Så er det stadigvæk Dårlige tekster Ja Indtil videre Det kan være Den bliver bedre Og det kan være Den er bedre i morgen
Men lige nu er den ikke

Morten Kyvsgaard
Og så lige også Et shoutout til Nu sagde du selv rød Den er svær Jeg har ikke haft held med at skrive røde tekster Jeg kan godt få den til at lave en freak tekst Det er ikke noget problem Men det skal også passe Og det er enormt svært Med den røde Jeg vil også passe meget På den gule Den gule vil jeg sige

Sanne Dollerup
Det hedder nej Det er et Firm nej Ja

Morten Kyvsgaard
Også fordi Det er jo Personligheden Og folkene bag Og så videre Det er enormt svært Kan sikkert måske Lad sig gøre på Over tid Men Jeg kan ikke se

Sanne Dollerup
Jeg kan simpelthen ikke se Jo det kan den jo nok godt Men Man kan ikke tage… Gule tekster Har noget varme Og noget sjæl Ja

Morten Kyvsgaard
Og det er lige præcis de to ting ChatGPT mangler

Sanne Dollerup
Den der har den bare ikke Altså det kan den ikke Og vi kan ikke Vi kan ikke gøre Vi har prøvet alt muligt Altså det bliver mekanisk Og det er jo derfor Det er jo igen derfor At den blå kundetype Har en tendens til at falde for det Fordi det bliver mekanisk Og det kan de godt lide Ja Det er det Og der vil jeg sige Man kan sige Jeg tror den er tættest på At kunne skrive gode blå tekster Hvis man skal sige Hvilken kundetype den er tættest på At kunne skrive
Ja Men stadigvæk Ja Så er der noget i den blå For eksempel kulturelt i Danmark Der har vi noget ydmyghed Og en bestemt måde At sige tingene på På en blå måde Vi pakker det ind På en anden måde Som ChatGPT ikke forstår Så der kommer man til at virke Man kommer simpelthen til at virke Raffineret blå
Så vi har sådan en Vi arbejder med det blå Vi kalder det elegante blå Der er det uelegante blå Og det elegante blå Der bliver ChatGPT til Den uelegante blå Ja Det bliver for meget In your face Og det passer ikke særlig godt Til kultur Skandinaviske kultur Måske endda Europæiske kultur Nej Kan man nok godt Hvis det er sådan At det er Kina eller USA Ja
Men hvis man ikke henvender sig Til de to markeder Så skal man passe på

Morten Kyvsgaard
Og så skal man sørge for At bruge muligheden for At prompte Med en tone of voice Og det skal man altid gøre For at komme rundt om det der Og specielt standardudgaven Som jeg tror Det er 3,5 Hvis man har en betalt udgave Så er man allerede ChatGPT 4 Hvis man har den Så er man allerede Hjulpet bedre på vej Og så bruge de her
Custom instruktions til Ligesom at sige Hvordan du gerne vil have svarene Og der kan du godt Bygge nogle ting op Sådan at du Øger sandsynligheden For eventuelt At få en grøn tekst

Sanne Dollerup
Ja ja Altså vi har jo nogle prompts Ja Altså I har jo nogle prompts I bruger Ja Og vi har nogle prompts Vi bruger Og det er dem vi arbejder på Helt sådan at forbedre Og på en eller anden tidspunkt Så bliver de gode nok til At vi kan dele dem Ja Men selvom vi er der Hvor vi har dem Og de måske kan dele snart Jamen Så skal du stadigvæk Arbejde med teksten Ja Det er ikke Det er ikke et facit
Det kommer ikke Ikke en eller andet Tekst ud Du kan bruge med det samme Nej Du skal ind og Og så Forbedre det Ja

Morten Kyvsgaard
Nu er ChatGPT… det Kunne vi snakke om I flere timer Ja det må man sige Vi har godt fyret op omkring det Så vi må hellere Stoppe den her Det er jo ikke fordi at ChatGPT i sig selv Vi måske lige afslutte med At sige at Det er jo ikke problematisk I sig selv At arbejde med ChatGPT Som som jeg ser det Der hvor det er problematisk det er når man ikke forholder sig til det Og det lag
Der hedder Kundetyper Ser jeg som En parameter til Også at forklare Hvorfor en tekst Passer Skråstreg er god Til netop Kunde A B Eller C Det er fordi at Det giver nogle Forklaringslag og Og samtidig skal man Respektere Den tone of voice der er Eller så er vi lige vidt
Så jeg tror det har Noget potentiale For at lave noget rugbrødsarbejde Helt sikkert Men det er Så absolut ikke en badebillet Og så lige afslutningsvis Hvis man er interesseret I ordlisten Og validatoren Den er inde på vores hjemmeside Kundetyper.dk Ordlisten står i 800 Plus moms Tror jeg Og validatoren Har vi en gratis version
af Og en betalt version Til 100 kroner Hvor man kan Se hvilke ord Den trigger på
Og så husk nu For guds skyld At spørge til Tone of voice Eller prompt med Tone of voice Lad nu være med Bare at smide de der ord ind Uden at forholde dig til Svaret der kommer Nu stopper jeg for mit rant

Tak fordi du lyttede med

Scroll to Top