PODCASTEN OM KUNDETYPER | Episode 12

Episode 12: Sådan bruger Skarpt kundetyper

I denne episode er der besøg. Morten Kyvsgaard interviewer Morten Andersen, grundlægger af web- og reklamebureauet Skarpt, om virksomhedens brug af kundetyper.

Skarpt er licensindehaver hos Institut for Kundetyper, og i episoden fortæller Morten bl.a., hvordan han stiftede bekendtskab med metoden. Han forklarer desuden, hvordan Skarpts viden om kundetyper er med til at hjælpe dem i deres daglige arbejde, hvor han oplever mere afstemte kunder og gladere medarbejdere. 

Afslutningsvis taler de om konkurrencefordelen ved at benytte sig af Emotionelle Kundetyper®.  

Er du blevet nysgerrig på at vide endnu mere om Emotionelle Kundetyper®,
har vi her et par forslag til at komme godt igang

Rådgivning

Det kan være en god idé at få hjælp til finde den kundetype, der passer bedst til jeres brand og virksomhed.

Få rådgivning i valg af kundetype til jeres brand her >

Kundetypebogen

Få en grundig introduktion til   segmenteringsværktøjet Emotionelle Kundetyper®, dets tilblivelse samt den optimale anvendelse i “Lommebogen – Emotionelle Kundetyper®”

Køb bogen her >

Redskaber

Med vores enkeltstående redskaber. kan du arbejde målrettet med specifikke indsatser i jeres markedsføring.

Ordlister til kundetyperne >

Farveguide til kundetyperne >

Transskription

Morten Kyvsgaard
Velkommen til podcasten om kundetyper. I dag har vi en gæst med. Jeg har taget mikrofonen med på tur og har inviteret min gode ven, Morten Andersen fra Skarpt, med på en lille podcastinterview her i podcast om kundetyper. Og det har jeg jo fordi, at du jo udover at være min gode ven, så er du jo også licensindehaver hos os i Institut for Kundetyper. Og det er du jo ikke bare fordi vi er venner, det er du jo fordi du kan se noget værdi af det. Du betaler jo et beløb hver måned.

Morten Andersen
Ja, det er også sandt. Så gode venner er vi sgu heller ikke.

Morten Kyvsgaard
Så gode venner er vi heller ikke. Men det er faktisk det vi skal snakke om i dag i forhold til hvordan du og I i Skarpt bruger viden om kundetyper i jeres arbejde. Så jeg tænker det er oplagt, at du lige præsenterer dig selv i forhold til hvem du er og hvad Skarpt beskæftiger sig med.

Morten Andersen
Ja, jamen Skarpt er jo et traditionelt web- og reklamebureau. Vi laver egentlig det meste inden for visuel kommunikation. Hjemmesider, grafisk design og alt inden for hele den palette der. Skarpt er min virksomhed, har drevet den i lige rundt syv år, og vi er seks medarbejdere. Så det er sådan den størrelsesorden vi arbejder med. Primært er det sådan små mellemstore virksomheder vi har som kunder og hjælper dem. Det kan jo dels være i forhold til deres branding.
Det kan også være iværksættere, der starter en helt ny virksomhed op og har brug for sådan at få hjælp til at bygge hele konceptet og få få lavet alt visuelt omkring det. Så ja, vi omfavner egentlig hele den der palette, der hedder alt det visuelle omkring virksomheden. Ja.

Morten Kyvsgaard
Jeg vil sige, hvis man kan høre noget støj omkring her, så er det fordi vi sidder lidt i et åbent rum her, hvor folk de går lidt til og fra. Så der er lidt baggrundstøj. I den her anledning har du inviteret mig ned til Himmerland Spa Resort, udelukkende for at lave det her interview.

Morten Andersen
Jamen var det, må jeg bare sige. Det gør vi gerne. Det gør vi gerne. Jamen det.

Morten Kyvsgaard
Ja. Nu er der jo ikke nogen hemmelighed. Vi har delt kontor sammen. Jeg kan næsten gætte mig til, at jeg på en eller anden måde har influeret bare en lille smule på, at du ved, at der er noget, der hedder kundetyper. Men jeg skal ikke tage helt æren for det. Jeg synes selv, du skal have lov til ligesom at forklare, hvorfor du og I har valgt at købe ind på det her. Kan du ikke prøve sådan lige at fortælle mig lidt om, hvor du lige startede hen i forhold til den rejse?

Morten Andersen
Altså, vi tager den helt tilbage til, hvor jeg lige mødte dig første gang. Er det jo egentlig igennem dig, da du jo egentlig, ja, startede samarbejdet op? Da du selv var konsulent, og da du var ved at tage uddannelsen, der delte vi jo kontor. Så i den forbindelse, der stiftede jeg bekendtskab med det og hørte dig tale om det. På det tidspunkt er det egentlig ikke noget, der sådan lige fanger mig en hel masse faktisk, for at være helt ærlig.
Det er nok egentlig dels fordi, at den uddannelsesmæssige baggrund, jeg har, lærer vi jo også rigtig meget omkring visuel kommunikation og farvesymbolik og kommunikation og sådan nogle ting i det hele taget. Så man kan sige, min første opfattelse af det har egentlig bare været meget, okay, det er et framework, der ligesom på en eller anden måde kan hjælpe folk med at få en forståelse for det, jeg alligevel er uddannet i på en måde. Så det er jo sådan egentlig den første gang, jeg sådan lige stifter bekendtskab med det.
Da det så er, at jeg sådan rigtig lige blev introduceret til det, kan jeg huske, at det var faktisk Sanne, der rakte ud til mig og spurgte, om hun kunne komme ud og lige præsentere det for teamet. Og så sagde jeg, jamen det skulle hun da være hjertens velkommen til at komme ud og gøre. Og der havde hun lige en lille time sammen med os, hvor hun egentlig lige forklarede omkring hele værktøjet, som det jo egentlig er.
Det, der sådan var lidt sjovt, det var jo, at jeg jo sådan sammen med mit team, som vi jo alle sammen uddannede faktisk, vi havde alle sammen den samme uddannelsesmæssige baggrund. Så det vil sige, vi alle sammen uddannede grafisk designer og digital konceptudvikler. Og har jo qua det en rigtig stor forståelse for visuel kommunikation. Vores oplevelse af det var jo egentlig, jamen altså det var jo ikke fordi, at vi sådan blev sindssygt overrasket over, hvad det gik ud på og hvordan det hængende sammen.
Men det vi lige pludselig ligesom, der gik op for os, det var, at det lige pludselig var et ret fedt værktøj til sådan ret hurtigt at skabe en fælles. Det var et ret fedt værktøj til sådan ret hurtigt at skabe en fælles. Referencerammen kan man egentlig lidt sige, i forhold til sådan det her med at forklare, hvad er det for en kundetype man har, hvorfor vælger man at kommunikere på en bestemt måde. Det blev sådan ret konkret, hvor at vi nok har været lidt vant til det der med, at fordi at vores uddannelse er så omfattende inden for det område,
at det kan godt blive sådan lidt flyvsk og sådan lidt komplekst og skal sidde og forklare en kunde, hvorfor man har valgt lige præcis den her nuance. at grønt til deres logo, fordi at farvesymbolikken den siger lige nøjagtigt det her, det bliver sådan lidt en kompleks, eller der kommer lige pludselig til at være et ret stort distance fra os, i forhold til den måde vi kommunikerer omkring design på, til den forståelse kunden eller vores kunde har, og der blev det her egentlig lige pludselig, kunne vi godt se, at det lige pludselig blev et værktøj, vi sådan ret aktivt kunne bruge i forhold til at kommunikere bedre med vores kunder. Mmh. Mmh.
Det var egentlig det, der blev sådan lidt ideen i, at vi tog en licens. Mmh. Og det jeg så også oplevede i vores team, er at de også synes det faktisk er sindssygt rart at have det at læne sig lidt opad, i forhold til de designvalg vi træffer. Ja. Og når vi ligesom skal argumentere over for vores kunder, hvorfor vi har taget de valg vi har, så virker det egentlig ret stærkt, at have det som, og kan lænes opad, i forhold til ens argumentation.

Morten Kyvsgaard
Snakker I tit med kunderne omkring kundetyper, så kender dine kunder kundetyper, eller er det noget, du præsenterer for dem, i nogle forskellige sammenhænge, alt efter hvordan du vurderer kunden, og hvad der er behov for?

Morten Andersen
Ja, altså det er faktisk blevet en fast del, når jeg, altså min rolle i virksomheden er egentlig, at det er stort set, altid er mig, der er ude og have den første indledende dialog med nye potentielle kunder. Og der har jeg egentlig gerne en lille præsentation med omkring os, hvem vi er, og hvad Skarpt kan. Og der har jeg faktisk puttet et fast slide med i den præsentation omkring, at vi er et licenseret kundetypebureau, og sådan lige kort introduceret til, hvad det betyder. Mm.
Og det betyder, at når vi tager nogle designvalg, så læner vi os meget op af det her forskningsbaserede segmenteringsværktøj. Som vi som mundret kalder det. Ja, det lyder jo simpelthen så flot, men i den forbindelse, så er det jo oplagt lige at spørge dem, om de kender det. Og der vil jeg da sige, at der er det nok sådan lidt en 50-50, om folk overhovedet ikke har hørt om det før, eller om de, altså vi oplever i hvert fald tit, at de siger, ja, det har de godt hørt om. Ja. Ikke fordi de sådan lige nødvendigvis lige kender det helt nøjagtigt, men de synes faktisk godt, de har hørt om det før. Ja.
Det synes jeg, det mærker jeg egentlig lidt, at det kan godt være, jeg synes, det virker som et plus, når vi ligesom præsenterer dem for det. Det giver mening.

Morten Kyvsgaard
Ja, sagt på godt jysk, så skader det nok ikke.

Morten Andersen
Nej, det gør det ikke. Og også plejer jeg egentlig altid at sige det som sådan en, det her med, at ja, som sagt, så siger jeg, jamen det, vi bruger det til, er egentlig lidt som sådan et redskab, hvor vi også nemmere kan kommunikere med vores kunder indenfor de valg, der bliver taget designmæssigt, fordi at sådan noget med design kan hurtigt blive sådan lidt en synsningsting. Hvad jeg synes er en flot farve, hvad de synes er en flot farve, så har den anden kollega, der synes den tredje farve er en flot farve, og det skal være den, hvor at vi ligesom får neutraliseret de her synsninger lidt, og det bliver mere bundet op på noget viden. Ja. Og det kan jeg godt mærke, det resonerer meget godt hos dem.

Morten Kyvsgaard
Så er der også noget med jeres egen markedsføring.

Morten Andersen
Ja.

Morten Kyvsgaard
Hvor at jeg ved, fordi jeg kender dig, at du ligesom har været, eller I har været i en proces i forhold til at strømline jeres kommunikation. Ja. Lidt mere moderatet. Kan du fortælle lidt om det i forhold til kundetype I har valgt osv., hvordan I har gjort det?

Morten Andersen
Ja. Det kom så jo egentlig lidt af, da Sanne hun var ude. Og vi sådan kom til at snakke omkring de her kundetyper, så oplevede du nok også hver eneste gang, du præsenterede det for nye mennesker, at det første spørgsmål, der var på vores forhold, det er nok, hvem er vores kundetype egentlig? Og det gjorde det jo også for os, og vi kunne egentlig godt se lidt, at vi henvender os rigtig meget i det, vi gør, og den måde, vi er på til den grønne kundetype. Ja.
Det var jo nok også nogle gange, når jeg har siddet som virksomhedsejer i mit mood, og lige hurtigt siddet og lavet vores egen hjemmeside og skrevet lidt tekster dertil, fordi nu, når man går i gang med at lave sine egne ting, det bliver jo altid sådan noget venstreåndsarbejde. Måske har jeg gjort det i en eller andet weekend, hvor man lige havde tid til det. Så kan jeg jo godt blive lidt i et blåt humør, når jeg skal sidde og fortælle, hvor fede vi er på vores website. Ja. Så der var, jeg blev i hvert fald lige bevidst om, at der var sgu nok egenligt lige et kommunikativt mismatch. mellem, hvem vi egentlig gerne vil tiltrække som kunder, og hvem vi på vores website måske egentligt lidt kommunikerede til.
Det blev i hvert fald sådan lidt en blanding af grøn og blå, vi kommunikerede til på det tidspunkt. Og der blev det lige sådan en, okay, nu tager vi os lige sammen og får strømlinet vores kommunikation til ren grøn. Vi blev i hvert fald sådan meget mere bevidste om, at det vi gerne ville.

Morten Kyvsgaard
Ja.

Morten Andersen
Og så investerede vi jo en hel masse tid i sidste år i . Altså i at få redesignet vores website og brugt det jo meget viden omkring den grønne kundetype til sådan, og vurdere, hvad for noget indhold vi skal have bygget vores side op af, og i forhold til at præsentere alle vores produktpalette, hvordan skal de sider bygges op, og der lænede vi også rigtig meget op af den viden, vi ligesom har omkring den grønne kundetype, og hvad der er vigtigt for dem i sådan en beslutningsproces. Ja.
Og internt hos os har det jo også været noget igen, hvor at før, at det jo ikke fordi, at vi ikke godt kunne tage nogle fornuftige beslutninger om, hvad der gav mening af indhold på website, ud fra hvad det er for en målgruppe, man gerne vil ramme, men det er bare blevet meget mere, det er blevet meget nemmere for os internt også at kommunikere i forhold til beslutningerne omkring indhold, opbygning af et website og sådan nogle ting der. Mhm. Fordi vi ligesom har den her fælles referenceramme og tale ud fra. Ja.

Morten Kyvsgaard
Så det har I, det har I, lavey nogle investeringer nu her.

Morten Andersen
Ja.

Morten Kyvsgaard
Så er det jo oplagt at spørge til, hvad oplever du af forskel i forhold til de kunder, I så får ind nu kontra før?

Morten Andersen
Jamen, det mærker vi tydeligt, at de henvendelser, vi får nu, er også den grønne kundetype, og dem vi, ja, de aftaler, vi lukker, er på grønne kundetyper. Ja. Det har virkelig været vigtigt. Ja. Fordi at vi var, tidligere har oplevet det her med, at vi også fik nogle blå kundetyper ind, og dem må vi faktisk bare, ja, det ved du jo også, at de kan sgu godt være lidt, det er en hård kunde at arbejde med. Mhm.
Specielt når man er konsulent, og det var jo ligesom også, hele den her proces var jo ligesom også med til at få os til at beslutte, at dem vil vi egentlig få guds skyld gerne. Ja. Skære fra. Ja. Fordi at det, det, de slider os op. Ja. Og vi er ikke særlig gode til at tjene penge på dem, fordi at de er så krævende. Ja. Så, så, så det at, at altså, at vi har fået det strømlinet gør også, at vi, at vi er langt bedre til at tiltrække de, den grønne kundetype.

Morten Kyvsgaard
Så du oplever også, at de er bedre afstemt, hører jeg da også sige.

Morten Andersen
Helt sikkert, helt sikkert. Ja. Det, det må man sige.

Morten Kyvsgaard
Så det, det, det bliver også nemmere for jer, altså ligesom at tage, gøre dem tilfredse i forhold til.

Morten Andersen
Det er jo, altså det er jo både for kunden og for os, altså det er jo lige pludselig en fantastisk proces. Men man kan også sige det, det lige præcis det med proces har jo også været noget, hvor vi har investeret rigtig meget tid i sidste, sidste år i at sådan at få, få netop strømlinet vores proces i forhold til hvis man kontakter os, og man skal have lavet et website for eksempel, at, at det er meget, meget tydeligt for kunden, hvad det er for en, hvad det er for et forløb, de skal til at igennem. Ja. Det har vi virkelig gjort meget ud af. Ja. At de sådan bliver taget i hånden og, og er helt med på, hvad der sker hele tiden. Ja. Og hvad næste step hele tiden er. Mm.
Så, så, så ja, det er alt i alt bare blevet en, en langt bedre oplevelse. Ja. Og det der jo er med, når man så bygger sådan en proces op og, og som skal tage kunden i hånden hele vejen rundt, det er også, at det vi jo oplever, det er, at hvis vi får en kundetype ind, og vi prøver at putte dem igennem den her proces her, det, det, det, det kan de ikke forstå. Det kan de ikke finde ud af. Nej. Det, det kan den blå ikke. Øh. Og, og det er frustrerende.

Morten Kyvsgaard
Det går for langsomt.

Morten Andersen
Ja, det går for langsomt, fordi de kan ikke holde ud, når der skal forholde sig til, til ting, og altså det, fordi de er, ja, de er frustrerende i hvert fald i vores arbejde og samarbejde med. Mm. Det er de. Så, så ja, det, jeg har nogle gladere medarbejdere, vores projekt, der går langt bedre, og vi har nogle glade kunder. Ja. Så, så det, det har virkelig været, været fedt. Ja. Og spidset det hele til, til, til den kunde, som vi gerne vil arbejde med.

Morten Kyvsgaard
Fedt, at det også får en interne afspejlelse, selvfølgelig, fordi man udadtil skildrer med en proces, som man selvfølgelig er nødt til at styre på internt, hvordan den proces så fungerer.

Morten Andersen
Ja, ja, ja, ja, ja.

Morten Kyvsgaard
Så det bliver sådan lidt et, det er ikke tiltænkt, men det bliver jo alligevel en, en indirekte udviklings, forretningsudviklingsting.

Morten Andersen
Jamen, det har det bestemt været. Ja, ja.

Morten Kyvsgaard
Fedt, Morten. Formatet er jo egentlig sådan relativt kort her. Men, nu er det. Nu har vi snakket i 20 minutter. Ja. Tiden den flyver. Tiden den flyver. Sådan lige afslutningsvis, for at pege lidt fremad, så, så kan jeg jo ligesom høre og vide, at I er glade for værktøjet og gerne vil bruge det fremadrettet. Hvordan, hvordan ser du perspektiverne i forhold til, til det videre brug af, af jeres licens? Kommer I til at blive ved med at have det som den der rygdækning og bruge det salgsmæssigt, markedsfagetmæssigt?

Morten Andersen
Altså, det, det, det fungerer rigtig godt for os. På den måde vi bruger det lige nu, og det kommer vi helt sikkert til at fortsætte med. Og, og jeg tror også, altså, at som, som tiden den går, så kommer det jo også til at være flere og flere, der, der kender det. Selvfølgelig kan det jo godt på sigt måske også gå hen og blive et, en, hvor vi lige nu føler det som en konkurrencemæssig fordel for os. Så kan det jo selvfølgelig godt være på sigt, at, at det ikke bliver ved med at være lige så stærkt en konkurrencemæssig fordel for os. Fordi der givetvis nok kommer til at være endnu flere bureauer, der bruger det og, og sådan nogle ting, som man kan sige, det kommer nok ikke til fortsat at være så unikt for os at, at præsentere det. Men.
Men uanset hvad, så vil det jo stadigvæk komme til at være noget, vi læner os op af. Fordi det er jo ikke bare, det er jo ikke bare noget, vi bruger eller skilter med for i en salgssituation. Det er jo noget, vi bruger i praksis også. Så der kommer vi da helt sikkert til at fortsætte med.

Morten Kyvsgaard
Ja, og så kan man sige, at det er jo så, det er jo vores mit arbejde i forhold til at sprede kendskabet og få, at få det bragt ud. Noget af det, som, som vi ved sker allerede nu for visse kunder, er, at de faktisk fravælger eventuelle leverandører, der ikke bruger kundetyperne. Så det, det bliver mere en hygiejnefaktor, mere end det bliver en, altså måske en unik salgsparameter. Det er måske den bevægelse, det begynder at gå hen i. Og det, det kan sagtens følge dig i, at det kan, det er den vej, det begynder at gå. Ja. Tak for snakken du.

Morten Andersen
Selv tak.

Morten Kyvsgaard
Og alt muligt held og lykke med, med det videre forløb. Du ved, hvor du kan, kan ringe, når du har kundetyperrelaterede spørgsmål. Så er der en direkte linje. Ja.

Morten Andersen
Det ved jeg.

Morten Kyvsgaard
Det er godt. Tak for snakken.

Morten Andersen
Selv tak.

Morten Kyvsgaard
Tak fordi du lyttede med. Næste gang er vi tilbage med en, vi kan kalde det i anførelsestegn en normal episode, hvor Sanne og jeg dykker ned i et emne her i forhold til kundetyper. Tak fordi du lyttede med.

Scroll to Top