PODCASTEN OM KUNDETYPER | Episode 22

Episode 22: Kundetyper & uddannelsesinstitutioner

Sanne Dollerup er tilbage i episode 22, hvor hun på baggrund af en case diskuterer implementeringen af Emotionelle Kundetyper® på uddannelsesinstitutioner sammen med Morten Kyvsgaard.

De taler bl.a. ind i, hvilken kundetype uddannelsesinstitutioner typisk har, og hvordan det overordnede brand bevares, selvom der er flere uddannelser og målgrupper.

Morten og Sanne kommenterer også på uddannelsesinstitutionernes U(E)SP’er og segmentering, ligesom de snakker om deres værdisæt, og hvorledes dette skal tilpasses kundetypen.

Er du blevet nysgerrig på at vide endnu mere om Emotionelle Kundetyper®,
har vi her et par forslag til at komme godt igang

Rådgivning

Det kan være en god idé at få hjælp til finde den kundetype, der passer bedst til jeres brand og virksomhed.

Få rådgivning i valg af kundetype til jeres brand her >

Kundetypebogen

Få en grundig introduktion til   segmenteringsværktøjet Emotionelle Kundetyper®, dets tilblivelse samt den optimale anvendelse i “Lommebogen – Emotionelle Kundetyper®”

Køb bogen her >

Redskaber

Med vores enkeltstående redskaber. kan du arbejde målrettet med specifikke indsatser i jeres markedsføring.

Ordlister til kundetyperne >

Farveguide til kundetyperne >

Transskription

Morten Kyvsgaard
Velkommen til podcasten om kundetyper I dag er vi tilbage i vante rammer Og sædvanlig line-up Sanne, du er tilbage I studiet Efter en lille afstikker Og i dag har vi lavet En Lidt anderledes episode Fordi vi har rakt ud Til De mange på vores mail liste Jeg tror vi er 3500 På vores nyhedsbrev Hvor man frit fra leveren kunne stille et spørgsmål Som vi muligvis vil tage med i podcasten Og det har vi gjort Og vi har fået En god håndfuld spørgsmål her Som egentlig danner udgangspunktet
For dagens episode Som er sådan lidt En case i virkeligheden I forhold til en af de her spørgsmål Så vi har fået et spørgsmål her Fra en spørger Der skriver Jeg arbejder for et universitet Der gerne vil have flere studenter Til at ansøge Hun spørger Er det fordelagtigt at inddrage en farve I symbiose med universitetets værdier Sammen med den klassiske demografi Hvis universitetet har flere uddannelser Hvor specifikt bør man så være I forhold til farven på hver uddannelse Og jeg tænkte at Det er ligesom det der skal være omdrejningspunktet For vores Snak nu her
I forhold til det Hvad tænker du umiddelbart Når du får Det her spørgsmål Hvordan vil du Angribe det

Sanne Dollerup
Altså det er jo et meget Klassisk spørgsmål Som vi tit får I alle mulige forskellige variationer Og det kan lige så godt være En webshop der siger Jamen vi har mange forskellige produkter Skal vi så ind og afgøre Hvilke produkter der er Til hvilke kundetyper Eller vi har flere forskellige brands Og så videre Og her er Svaret At man skal se På det Overordnet brand Og i det her tilfælde Et universitet Så selvom universitetet Har forskellige uddannelser Man måske kan Snakke om Noget er lidt mere Pædagogik Så måske det er mere gul Og noget er lidt mere business Så er det lidt mere blåt Og noget er måske lidt mere Finansverden Så er det lidt mere grønt Så skal vi kigge på
Det overordnede brand Fordi selve det At have et universitet Og de UESP’er Der ligger i det Plus Logoet Og hvordan hjemmesiden Er opbygget Alt det taler til En kundetype Så der bruger vi tit En En paraply Metafor Hvor du I forhold til At man har En parably Og oppe i paraplyen Der er der en kundetype Og under paraplyen Kan der så ligge Forskellige produkter Men det er vigtigt At der er En kundetype I det overordnede brand Så eksempelvis Så Du vil have Det kan godt være Dem der søger ind på Finansuddannelserne
De har nogle specifikke behov De vil måske vide Nogle bestemte ting Dem der søger ind på Pædagogik Vil vide noget andet Og dem der søger ind på Business vil vide Noget tredje Men deres Emotionelle grund Til at købe Vil være den samme Og det er fordi Det er det samme sted Du ved ikke… lige meget Om jeg er på… om jeg søger på Business Eller jeg søger En finans Eller jeg søger Noget pædagogik Jamen så kommer jeg jo ind På samme hjemmeside Jeg kommer til at Måske studere I de samme lokaler Det er den samme Rektor der er Det er de samme Pressemeddelelser der er Så al markedsføringen Er nødt til at være Til en kundetype Så derfor så Så vil det Være en kundetype Og der er det så interessant
Hvilken kundetype Det er jo der Vi vil komme ind Og så vil vi så hjælpe Med at finde ud af Hvilken kundetype er det så Ja

Morten Kyvsgaard
Og nu kender vi jo ikke Spørgerens Brand her I forhold til Hvilket universitet det er Om det er privat Eller om det er Ja det er jo semi-offentligt Eller hvordan det fungerer I de mere kendte Universiteter i Danmark Men Men Men der er sådan Vi kan jo prøve sådan At lave nogle antagelser I forhold til Hvordan vi sådan Vil gribe det an I forhold til Til lige nøjagtigt spørgeren her Så et af de Et eller andet sted Skal vi starte med vores Altså sådan en kendskab Til landskabet Sådan som det ser ud lige nu Og nu kommer du jo så ud af Universitetsverdenen Men det er jo ikke sådan Som sådan noget Vi er dykket ned i Udover noget vi Vi snakker om nu her
Men hvordan Sådan landskabet Sådan som du ser det Hvor ligger Universiteter og De her læreranstalt Eller hvordan ser du Konkurrencesituationen Og Hvordan er det De indbyrdes Konkurrerer I forhold til Målgruppen?

Sanne Dollerup
Altså det er jo meget interessant Nu har jeg jo erfaring Fra Aalborg Universitet Og det her med Den Og det er jo Det er jo så enten Den grønne eller den blå kundentype Når vi snakker om universitet Og Og det er fordi Det er I de logikker Der bliver trukket på Det er Det videnskabelige Eller det rationelle Det vi tænker som rationelt Så de to logikker Der gør sig gældende Det er enten Den grønne Eller den blå

Morten Kyvsgaard
Og det kan ikke være rød Eller gul

Sanne Dollerup
Nej det kan det ikke Fordi at Den røde Det handler om At udforske Og opleve Selve det der med At fordybe sig Og det videnskabelige Taler imod det Ja Og det gule er meget med Relationer Og medmenneskelighed Og det er ikke Heller ikke På universitetet Du får selvfølgelig Man kan sige Du får selvfølgelig venner og så videre På universitetet Men det er ikke det der er Essensen af det produkt du køber

Morten Kyvsgaard
Og det er sekundært

Sanne Dollerup
Det er sekundært Altså det du køber Det er jo et papir På dine kompetencer Ja Du køber En udfordrende måde At lære på Du køber Også ind på prestigen Der er i universitetet Det der med At tage helikopterperspektivet Og det strategiske Og det analytiske Det er det man køber ind på Så det er enten Grønt eller blåt Og så Hvis vi nu skulle lave En kundetyperådgivning For et universitet Så ville vi jo gå ind og kigge på Som du også siger Konkurrencen Hvordan er konkurrencesituationen Og der er der jo alle I Aalborg Der er det jo UCN Men der er også Alle de her Mere praktiske Uddannelser Som tit Har sådan et slogan En uddannelse
I virkeligheden Eller Arbejder meget Med det praktiske Og der er Universitetet jo lidt mere Kommer jo lidt mere ud Af sådan en Anden tradition Og der kan man sige Det praktiske Det ligger til En grøn kundetype Så alle de her Uddannelser Der er lidt mere Lavpraktiske De vil tale til En grøn kundetype Hvor der vil kunne være En fordel i For universitetet Og hvis man kigger Kun udelukkende Konkurrencesituationen Og henvender sig Til den blå kundetype Og det er jo også Det vi ser i USA Der er universiteterne Fx. Som Harvard University Er rigtig gode til At kommunikere til En blå kundetype Og sådan er det generelt Med de større universiteter I USA Det er den blå kundetype De kommunikerer til Og der har vi jo Sådan lidt Og det er jo det
Der er lidt interessant Ved den blå kundetype Det er i Danmark Der har vi lidt Sådan et Et negativt syn På det blå Så derfor Så bliver Så kommer vi tit Til at overse det I mange typer Hvis man ikke kender De kundetyper Man kommer til at tænke Om det danske Det er lidt mere Flad struktur Der er ikke så meget Hierarki Der er også noget Der er også noget lækkerhed Over hierarki Der er noget lækkerhed I at Du ved At jeg stræber efter At nå mere Hvis det er I den blå verden Det er noget Der taler til konkurrencegenet Det er noget Der motiverer os Vi får lyst til At yde mere I forhold til Du ved At få en høj karakter Og måske komme hen på Der er nogle bestemte døre Der åbner sig
Eller så kan jeg måske Blive forsker Eller Og nu har jeg også været I forskerverdenen Og det er også En meget blå verden Ja Taler bare ikke så meget om Sådan det specifikke blå Men det er meget Prestige og point Og hvilken døllen Kan jeg blive publiceret i Ja Så det er egentlig En ret Blå verden

Morten Kyvsgaard
Men jeg vil spørge dig efter Hvor bredt ser du konkurrencen her Tæller du sådan noget som Altså højskoler Er de i virkeligheden Også en eller anden form For konkurrent her

Sanne Dollerup
Nej Jeg tænker sådan Konkurrenterne Det er jo Dem som Gymnasieelever Overvejer Når de går i 3.g Det er dem som De har paletten At vælge imellem

Morten Kyvsgaard
Men det kunne også være Sådan noget som Man kommer ud og er Elev eller trainee Og vælger den vej I stedet for at vælge

Sanne Dollerup
Universitetsvejen Ja ja Det er en videregående uddannelse Ja Så det er ligesom Den palette der er Og det jeg ser Det er at de andre I den palette Henvender sig med Til den grønne kundentype Ja Så det kunne virkelig være Interessant at arbejde med Jo egentlig Alle universiteterne i Danmark Ja Omkring det her med At se det Og jeg ved også At universitetet Hele tiden bakser med Det her med At være praktisk Og være sådan Op i helikopterperspektivet Teoretisk Analytisk Så den der balancegang Så når de prøver At være mere praktiske Jamen så får de Noget hug for det Ja Så prøver de at være Lidt mere ophøjet Lidt mere sådan videnskabelig
Og lidt mere sådan Klassisk universitetsagtig Så får de også hug for det Fordi det ikke er praktisk Ja Så de ligger sådan Og balancerer I sådan en Det er svært For dem at finde ud af Og problemet er jo At hvis de går Ind og er praktiske Så har de jo Konkurrence med alle andre Ja Altså selvfølgelig skal de være praktiske Men spørgsmålet er Hvor praktisk Ja Ikke fordi på universitetet Er de også gode til at være Case baseret for eksempel Det er også en form for praktisk Ja Hvor på university colleges rundt omkring Jamen der er man Der laver man jo Det sted af produkter Ja Det er en anden form for praktisk Ja Det er en interessant organisation At kigge ind i Med kundetyper Ja også fordi

Morten Kyvsgaard
Det handler om politiske interesser I forhold til Hvor anvendeligt Det skal være I forhold til undervisningen Og efterfølgende

Sanne Dollerup
Ja Jeg var jo på universitetet Hvor det var sådan Akkrediteringsudvalget Der satte spørgsmålstegn ved Om det var For lavpraktisk Ja Og det var hvor man Gik igennem sådan en periode Hvor man Hver gang der var undervisning Så lavede man to timers Praktisk Ja Opgaveudførsel Ja Og det blev så fjernet igen For det blev simpelthen For praktisk Ja

Morten Kyvsgaard
Og det der jo egentlig Er problemet Sådan som jeg ser det For nu kan jeg tage min egen Jeg har også gået på Aalborg Universitet Og læst der i fem år Ja Og sådan som jeg ser det Sådan som Det er jo kunden Det er kunden vi snakker Til her Så min opfattelse Var måske egentlig at Du ved Hvis man kommunikerer lidt I den Blå-grønne kombination Som man gør nu Så gør man ikke rigtig Nogen tilfredse Og mit eksempel på det Er egentlig at Man kommer ind På en Præmis om At det for eksempel er Lad os bare sige De kørte den grønne vej Så vil det være Du kører det
Meget lavpraktisk Men så skal undervisningen Jo også Understøtte det Det er jo ligesom produktet her Blandt andet i hvert fald Ja Så det vil sige Man skal også ligesom trække Hele Organisationen Kulturen Og så videre Det skulle også trækkes I den grønne retning Hvor man kan sige Sådan historisk set Det nemmeste at gøre Vil vel egentlig Også være sådan At trække det I en Blå retning

Sanne Dollerup
Helt sikkert Altså det vil det Fordi undervisningen Er også Er også meget Hvor vi ser det hele Op fra Meget analytisk Og filosofisk Og strategisk I hvert fald på de uddannelser Jeg kender nuu kender jeg jo ikke Nej Alle uddannelser Men Og hele Prestigeperspektivet Der er i det Er også vigtigt Altså hvis Universitetet Går efter Den grønne kundetype Så kommer de til At grave deres egen grav Ja Det er jeg simpelthen overbevidst om Fordi så kommer de ind der Hvor alle andre De er I konkurrencesituationen Og hvorfor så ikke Vælge en Mere lavpraktisk uddannelse Ja Hvorfor så ikke Vælge et university college Hvor jeg rent faktisk kommer ud Og så kan jeg lave Hvis det er
Kommunikationsbranchen Så kan jeg lave grafik Ja Jeg kan Lave en hjemmeside Jeg kan Opsætte brugerrejser Og så videre Så hvorfor ikke vælge den Hvorfor så vælge universitetet Ja Hvor jeg føler Ingenting kan vi efter Ja Fordi at jeg ikke helt Præcis forstår At det jeg har lært Det er At være ekstremt stærk Analytisk

Morten Kyvsgaard
Jamen det er også derfor Jeg tror at Præmissen nogle gange Bliver skæv At du ved Jeg kom måske også ind Ung som jeg var Og havde måske En eller anden antagelse om at det var grønt

Sanne Dollerup
Ja

Morten Kyvsgaard
Mere grønt end det var Ja Og det kan jeg helt så sige Det finder man hurtigt ud af Det er det ikke Og så er det Der bliver en eller anden Uoverensstemmelse I forhold til Hvad det er man kommer ind på Hvilken præmis Man kommer ind på

Sanne Dollerup
Men der skal de også Få bedre til at fortælle Hvad det så Man kan Og det er jo fordi Nu har vi jo Har vi jo været på På kommunikation Ja Og kommunikation er jo et meget Lavpraktisk Fag Og det er jo også det De så siger Når man så kommer på 8. semester Eller 9. eller sådan noget Når man skal ud i praktik At Det du kan Det er jo ikke sådan At vi har lært dig At sætte en hjemmeside op I WordPress Men det vi har lært dig Det er Når der opstår noget Så er du analytisk I stand til At løse det problem Ja Hele tiden at finde ud af Hvor der er et problem hen Og se det hele op fra Så det er jo nogle Helt andre kompetencer End noget andet Ja Og det er jo vigtigt At
At forstå det

Morten Kyvsgaard
Og det er jo Ja undskyld Jamen det er jo Og det er jo også bare Det kunne være sjovt her Fordi Det er En virksomhed Som går meget op i Frafald Frafaldsprocent Jo jo

Sanne Dollerup
Der ligger jo meget Tabt økonomi i det Det er jo det

Morten Kyvsgaard
Men man kan sige Det er jo også her Hvor man i særlig grad Havde en sjov metric At måle på I forhold til Du ved Det kan godt være Man ikke får så mange ind Men afstemt Hvor afstemt er de så Efterfølgende

Sanne Dollerup
Ja

Morten Kyvsgaard
I forhold til Du ved Den markedsføring vi laver Kan vi rejse den forventning Ja Det kunne være sjovt

Sanne Dollerup
Jamen altså Jeg har været vejleder I 10 år Og Noget Af de problemer Der ofte er Det er at folk De kommer ind med en forventning Om at det er meget mere Lavpraktisk Og er meget interesseret Meget mere interesseret I det lavpraktiske De vil ud og lave Noget markedsføring De vil ud og lave Noget hjemmeside De vil ud og løse Nogle problemer i virksomheder De vil skrive tekster Så de kommer ind med Nu skal jeg lave Noget markedsføring Mindset Og det er jo slet ikke Når universitetet kommunikerer ud Om vi er meget praktiske Og så kommer man ind Og så kan man ikke løse Eller opfylde den forventning Og det skal man heller ikke Nej Fordi det er ikke det Universitetet er Nej Men det er jo fordi Man tænker Nå men det er jo det Som vi gerne vil have i Danmark
Vi vil gerne være meget lavpraktisk Hvis vi vil have problemløsende Men Og det er jo Det er jo virkelig der Hvor kundetyper Kan lægge sådan et Et tydeligt billede Ned over markedet Og kunder Og så kan man sige Jamen det er fordi At vi har fire kundetyper De andre ligger herovre I det grønne Vi skal egentlig være bedre til At kommunikere i det blå Og hvad betyder det så For universitetet Ja Det er jo ikke sådan De alle sammen skal køre rundt I Ferrari og vel Men det som vi Det der er vigtigt I forhold til den blå kundetype Det er at vi arbejder Med forskellige former For avancering Så du kan avancere Inden for økonomi Så du kan avancere Inden for viden Og kompetencer Og så videre Hvor for eksempel Sådan en som
Jesper Buch Han avancerer Inden for økonomi Så er der Universitetet Det er en avancering Inden for viden Så det er jo der Hvor du finder dem Der er aller klogest Inden for et område Og hvis du nu er forsker Så kan du også komme videre Og blive mere internationalt Anerkendt Så det er hele tiden Sådan noget Hvor man avancerer I viden

Morten Kyvsgaard
Ja

Sanne Dollerup
Og det er jo Enormt interessant At gå ind og arbejde med Jamen hvad betyder det så For universitetet Hvis vi skal være Blå markedsføringsmæssigt I det Ja Hvad er formålet Med det her Og det er jo der Hvor de blå Er meget udbytteorienterede Så der skal man jo Gå ind og ændre Eller i hvert fald Forfine Og gøre markedsføring Skarpere Til at tale til Den Eller den Den tredje Tredje G Ja Gymnasieelev Og handelsskole Sidste år på handelsskolen Ja Og få talt til dem Du ved Hvad er udbyttet Ved universitetet Hvad kan du bagefter Hvad er fordelene Ved universitetet Ja Og der Det tænker jeg Det er noget Der vil være gavnligt For alle universiteterne At arbejde med

Morten Kyvsgaard
En af de USP’er Som Universitetet generelt har Nu kan vi jo ikke tale Om casen her For vi kender dem ikke Men Men generelt set Tænker jeg At noget af det Som de har Som Som andre videregående Institutioner Uddannelser ikke har Er vel i særlig grad En vis form for Status Og autoritet Ja Er du enig i det Ja ja

Sanne Dollerup
Det er jeg Det er der hvor Det er deres Stærkeste UESP Ja Som vi arbejder med Unique Emotional Selling Propositions Yes Så deres Deres Deres mest unikke Emotionalitet salgsargument Det er Prestige Ja Og status Det er noget de har Og noget de meget gerne Skulle blive ved med her Ja Og det kan lige så stille Forsvinde Hvis man bliver jordnær Og lavpraktisk
Og det er det modsatte Ja Ikke fordi der ikke er Prestige ved det Også Men det her Det er en anden form for Prestige Det er sådan mere Du ved Prestige opstår jo Fordi at der er nogen Der gør noget Der er svært Ja Det kan være en OL-deltager En der er på månen En der gennemgår En svær uddannelse For eksempel Hvis jeg nu siger Jeg er ingeniør Så der ligger noget Prestige i det Fordi man ved Det er et svært Det er et svært fag Det er en svær uddannelse Det er ikke alle der kan det Nej Og det Det giver noget prestige

Morten Kyvsgaard
Men det vil sige For eksempel her At hvis de alle sammen I virkeligheden Alle universiteter Har den her blå UESP’er I forhold til Statusdelen Som universiteter Har i samfundet Så vil der være For eksempel forskel på Hvordan AAU Skulle Dyrke det Kontra SDU For bare at tage et eksempel

Sanne Dollerup
Jo Altså så vil det jo Være forskellige Blå brands

Morten Kyvsgaard
Ja Så

Sanne Dollerup
Aalborg Universtet er kendt For at have et godt Samarbejde med erhvervslivet

Morten Kyvsgaard
Ja

Sanne Dollerup
Det er en af deres USP’er Ja De har et godt samarbejde Med erhvervslivet Så skal de jo tage på det Det kan være Nogle af de andre universiteter Har nogle andre ting Som de er gode til De skal tage frem I deres markedsføring Ja Så man skal jo ind og kigge på Hvilke Hvordan er de Og det har vi jo snakket om I de tidligere afsnit Altid om noget Så finder man ud af Hvilken kundetype man har Og så skal man finde ud af Hvordan ser vi så ud Som brand Til den kundetype

Morten Kyvsgaard
Spørgerne her Spørger jo I forhold til Universitetets værdier Ja I forhold til At inddrage dem I Hun skriver en farve Det er selvfølgelig kundetypen Prøv lige at fortælle lidt Om det der interessante Altså værdi Fordi mange Rigtig mange Virksomheder Institutioner Og så videre De har jo Mere eller mindre Nedfældede værdier Som på en eller anden måde Skal lignes Ja Hvad tænker du om det?

Sanne Dollerup
Jamen jeg tænker at Værdier i virksomheder Bliver tit sådan lidt En egoistisk øvelse Altså hvor vi sidder Ved ledelsen Og medarbejderen Så går vi igennem en workshop Og så siger vi Hvad vi synes Er vores værdier Så det bliver en afspejling Af vores Sådan en konsensus Omkring Hvad vi synes Værdierne er Det kan enten være Hvor man inddrager Hele virksomheden Eller i ledelsen Så det jeg kan se Det er at typisk Hvor det er ledelsen Der har haft mest at sige Så ligger innovation Rigtig højt Innovation det er sådan Et fantastisk ord for ledere Og nogle gange Så kan det jo være svært Hvis det er sådan Man arbejder i marketing Og så skal ind og ændre Sådan de grundlæggende værdier Ja Men det man gør
Når man arbejder med kundetyper Det er jo i stedet for at sige Hvad synes vi Er vores værdier Hvad er vores fælles konsensus Så går vi ud og siger Hvad er kundernes værdisæt Ja Og hvordan skal vores brand Så bygges op Så de afspejler De værdisæt Som kunderne køber ind på Okay Så derfor så Så siger jeg nogle gange Til marketingafdelingen Jamen nu ved I Hvilken kundetype I har I ved hvilken Hvad jeres primære budskab Og hvilken USP I skal slå på Så må I Enten så Så skal man tilbage Og finde ud af Hvilke interne værdier Skal vi så skrive op Ja Eller så laver man To værdisæt Så du har den der Hvor ledelsen elsker De der ord Med innovation Og fleksibilitet Og alt det her over Og så har vi nogle værdisæt
Som marketingafdelingen Arbejder med at kommunikere ud Så du ikke skal ind og sige til Nu skal vi lige ændre Hele fundamentet her Men ideelt set Så vil jeg sige Man skal gøre det Ja Altså fordi kundetyper Griber ind i hele konceptet Hele fundamentet for virksomheden Som jo typisk er værdisæt Når det så er sagt Så er det jo ikke sådan At de værdisæt Som man finder ud af Til de her værdiworkshops Er de rigtige værdier Nej Fordi det er jo en vurdering Af medarbejderne Hvad er det for et værdisæt Vi har

Morten Kyvsgaard
Ja

Sanne Dollerup
Så derfor så Så er der også nogle værdier Jeg vil sige Jamen det er en værdi I ikke kan leve ud At det er en værdi I ikke kan leve ud I alle dele af jeres produkter Og kommunikation Ja Der er nogle værdier Ja okay I vil gerne være innovativ Er I innovativ Ja I vil gerne være fleksible Men er I fleksible Ja I vil gerne være personlige Men er I personlige Ja Så skal man jo gå ind Og kigge på hver værdi Er det egentlig en Vi leverer Ja Er vi Sådan her Så det vil være det samme Ved universitetet Så vil jeg sige Jamen hvis man sidder Som marketingmedarbejder Og arbejder Med marketing på universitetet Og vi forvalter en kundetype Jamen så start med at arbejde Med værdisæt Der ligger der i
Og så kan man måske Når det Man har tid Til at tale Om de interne værdier Så spørgsmålstegn ved Er det du De rigtige værdier Vi arbejder med internt Men jeg vil sige Step 1 Det er at arbejde Med nogle værdier I marketingafdelingen Ja Det kan være I hvert fald Sådan en stor virksomhed Det kan være noget af en proces At ændre de interne værdier

Morten Kyvsgaard
Absolut Men det er da En interessant kronologi Man kunne arbejde med At tage det lidt mere Udefra og ind I stedet for Ind fra ud

Sanne Dollerup
Ja Og det er jo det klassiske med At man kommer til at være For narsistisk I sin marketing Og sin kommunikation Fordi man tager udgangspunkt I hvad kan vi godt lide Hvad synes vi Og så synes Du ved At vi er jo meget personlige Og innovative Og fleksible Ja Jamen er det det Kunderne køber Er det det de er interesseret i Ja

Morten Kyvsgaard
Og hvorfor laver vi Overhovedet Øvelsen Er det for vores interne Det gør jeg fint nok jo Ja ja Og det er en interne afstemning Af hvad det er vi står for At trække sammen retten Og sådan en ting Eller laver vi det for De værdier vi skal Signalere ud af til I forhold til Selvfølgelig kunderne

Sanne Dollerup
Ja ja Og det er også derfor Det kan måske godt give mening I nogle tilfælde At arbejde med to værdisæt Ja At det ene Det er for at gøre medarbejderne glade Ja Og det andet Det er for at gøre kunderne glade Ja Men nu arbejder vi jo Vi er jo totalt skadet Og vi arbejder i markedsføring Så det eneste vi tænker på Det er hvordan Hvordan får vi flere kunder Ja Og så er de interne værdier Altså I hvert fald ikke dem Man skal kommunikere ud Og det kan selvfølgelig være vigtigt I forhold til at beholde medarbejderne Og gøre dem glade Og de har en god dag på workshoppen Og får en styrke identitetsfølelse Af at være ansat osv Ja Så spørger jeg også

Morten Kyvsgaard
Til klassisk demografi Og det tror jeg faktisk Er noget vi lige skal tage op her Vi har snakket en lille smule om det

Sanne Dollerup
Altså det er jo meget relevant Ja Når vi nu snakker universitetet Og snakker om demografi Så selvfølgelig er det oplagt at sige Nå men hvem er Hvornår står nogen i valget Om at skulle vælge En videregående uddannelse Så der er det jo helt oplagt At kombinere kundetypen Med demografien

Morten Kyvsgaard
Og det er det jo Altid Altså de to Altid oplagt Altså det er ikke Jeg tror der er mange Der måske tror At kundetyper Og de klassiske Sådan segmenteringskriterier Står i modsætning til hinanden Det gør de jo

Sanne Dollerup
Nej nej overhovedet ikke På ingen måde Nej nej Altså kundetypen Er jo fundamentet Det er det Eller som det overordnede Det handler om Hvilken grundlæggende følelse Løser vi Hvad er det for et Emotionelt problem Vi løser Med vores produkt Og så kan du have Forskellige demografer Så f.eks. I universiteterne Så har du Dem der søger Videregående uddannelse Og så har du deres forældre Ja Så du har to To sæt Forskellige målgrupper Ja Og det er vigtigt at vide At vi skal ramme begge to I det her tilfælde Ja

Morten Kyvsgaard
Så er der noget I forhold til det her Med uddannelser Vi har været inde Hvis de har flere forskellige uddannelser Ja

Sanne Dollerup
Det er jo så stadigvæk En kundetype

Morten Kyvsgaard
Det er stadigvæk en kundetype Ja Og det er ligegyldigt Om det er Humaniora Eller om det er Naturvidenskab Eller Det er stadigvæk Den samme overligger Vi kører med

Sanne Dollerup
Ja Fordi du lige meget hvad Så vil du have De samme lokaler Og den samme hjemmeside Og det samme logo Og de samme farver Ja De samme forskere Ja Og den samme rektor Ja

Morten Kyvsgaard
Så det Det ændrer sig ikke Bare fordi man har Nogle forskellige uddannelser

Sanne Dollerup
Nej

Morten Kyvsgaard
Lad os nu sige At vi Kom med en anbefaling her Som Potentielt kunne være blå Men kunne også være grøn

Sanne Dollerup
Hmm

Morten Kyvsgaard
Formentlig ville det stå Et sted Midt imellem nu her Og stå på to ben Ja Altså på det grønne ben Og på det blå ben Prøv lige at fortæl folk Hvordan det er At du Altså sådan ligesom Vil føre det ud i praksis Og sige Nu har vi truffet et valg Hmm Nu vil vi tage den blå kundetype Hmm Hvad skal vi så gøre nu Og hvor meget skal vi gøre

Sanne Dollerup
Jamen så skal vi jo Det første er Det er jo her det bliver spændende For det første er Så skal vi ind og kigge på Hvor er det vi træder ved siden af Nu Hvor laver vi fejlene hen Hvor brænder det mest Så der gennemgår vi Du har sådan et brandhjul Vi gennemgår Så gennemgår vi Hvad er allervigtigst For den blå kundetype Og Hvor Performer vi ikke særlig godt Hvor er vi ikke særlig gode Hvor kan vi forbedre os Kunne man sige lidt mere positivt Men egentlig så går vi ind Og siger Hvor begår vi de største fejl Så hvor skal vi først sætte ind henne Og når de fejl ligesom er De ildebrande de er slukket Så går vi hen og siger Hvor skal vi så optimere hende Hvad kan vi forbedre I forhold til at få flere ansøger Eksempelvis Så vil jeg jo kigge på sådan noget med
Jamen For eksempel uddannelsesmæssigt

Morten Kyvsgaard
Ja

Sanne Dollerup
Hvordan ser vores messestand ud Adskiller vi os fra de andre I forhold til at henvende os Til den blå kundetype Hvordan kan vi skrue op For det blå Hvad med brochurerne Hvordan ser de ud Hvordan ser de ud Kommer de til at være For eksempel til en blå kundetype Så er de fysiske brochure De bliver Et symbol på noget der er gammeldags Ja Til en blå kundetype Der skal vi hellere ind og tænke på Sådan det digitale Så skal vi også lige tænke på Hvad med forældrene Ikke er der en fordel i det fysiske Hvis der er en fordel i det fysiske Skal det så se ud på en bestemt måde For jeg kan godt forestille mig At brochurerne nu Har en smule Til den grønne kundetype Og jeg tror også messestanden Er en smule til den grønne kundetype Så derfor skal vi gå ind og se
kerneting som man kan gå ind Og være med til at afgøre valget For de studerende Altså Eller kommende studerende Er der noget vi kan skrue op for Til en blå kundetype Eller er der nogle fejl vi kan Lukke ned for Ja

Morten Kyvsgaard
Og det kunne også være for eksempel Nu de her events Der siger at det er bare Aalborg Universitet igen For nogle venstre bag til dem Ja Og deres UESP’er Det er at De har arbejdet tæt sammen Med erhvervslivet for eksempel Jamen Hvordan kan vi dyrke det noget mere Altså vi kunne for eksempel Dyrke det i nogle case videoer Vi kunne måske dyrke det Når vi Hvis vi havde en form for Åben hus arrangement Hvor vi sørger for at invitere De her Virksomheder ind For at tale om Hvordan de ligesom Oplever det Arbejder sammen med universitetsliv Og så videre og så videre Vi kunne bruge den som en form for Altså cases, testimonials
Ind på hjemmesiden Og så videre og så videre Altså det er sådan noget med at tænke i Hvordan kan vi Dyrke det der Som er vores styrke Mere I forskellige afskylninger Præcis Ja

Sanne Dollerup
Altså det er jo Det er nemlig lige præcis sådan noget Man skal optimere på Og så har Aalborg Universitet Også på nogle uddannelser Vundet nogle priser Eller er de bedste I nogle bestemte kategorier Og det skal det selvfølgelig også Være tydeligt Og det smitter også af På de andre uddannelser Ja At der er nogen Der virkelig er specielt gode Ja Så det skal også fremhæves Ja Så vi har nogle ting Vi skal have fremhævet Og vi skal skrue på Noget vi skal lukke ned for Ja For at brandet står mere tydeligt Og de så får flere ansøger Ja

Morten Kyvsgaard
Og det er jo igen Det er jo noget Der er en proces Altså man starter af sted Og så forbedrer man det derfra Det er jo ikke noget Som bare ligger over natten

Sanne Dollerup
Altså typisk når en virksomhed Får at vide Hvilken kundetype de har Så ligner de nogen Der har lyst til at løbe ud Og rette alt Så jeg plejer at sige Nu trækker vi lige en streg Så er der noget Ja Og så gør vi Næste gang vi laver noget Næste gang vi skal lave Den messestand Så sørger vi for At gøre den mere blå Hvis det er en blå kundetype Næste gang vi laver en folder Så ser vi lige Skal vi gøre det på en anden måde Altså så Næste gang vi laver en case video Så ser vi på det Der er ikke nogen Der har tid til at gå Lige meget hvor stor en virksomhed er Så er der ikke nogen Der har tid til at gå tilbage Og rette Vi ser fremad Ja

Morten Kyvsgaard
Altid Og vi ser også fremad Mod en næste episode Der er gået en lille halv time tid Tiden flyver Når først Vi får talt om tingene Så jeg håber At spørgerne får noget Med herfra Det skulle da være mærkeligt Der må da være en pointe i det her Tak for Tak for input Sanne Og tak fordi du lyttede med derude Husk hvis du har lyst til At give os en rating På de forskellige podcast platform Selvfølgelig gerne Fem stjerner tak Så er du velkommen til At gå ind og gøre det Det er vi meget taknemmelige for Og del også gerne podcasten rundt Til folk Du finder det her relevant for
Det ved vi at der er Der er flere af jer der gør derude Og Jeg har I den her uge Sågar set nogen på LinkedIn Der har Delt en episode omkring Employer branding Som vi lavede tidligere Så det er bare Det er bare at fortsætte med det Så tak fordi du lyttede med derude Og vi høres til

Scroll to Top