UNDERVISERAFTALE | INDIVIDUELT FORLØB

Bliv klædt på som underviser i kundetyper

Med denne underviseraftale får du opdateret dine faglige kompetencer med et forskningsbaseret, praktisk og jordnært værktøj. 

Individuelt tilrettelagt online forløb tilpasset din kalender.

Underviseraftalen er for dig:

Et overblik over
underviseraftalen

Vælg kundetype
2 fysiske eller 4 halve online dage

Vi mødes enten 2 hele fysiske dage – eller 4 halve online dage. Her vil du få individuel undervisning – cirka 1/2 dag pr. kundetype. 

Dagene kan tilrettelægges ud fra dit behov, men vi anbefaler, at der går 2-4 uger imellem hver gang.

kundetyper_onlinekursus1000
Materiale

Du får en video med teorien bag kundetyperne, som skal ses før første fysiske kursusdag. Herudover får du udleveret et komplet online kursus om hver af de 4 kundetyper (+24 timers professionelt optaget materiale) som skal ses igennem på egen hånd. 

kundetyper_arbejdsmappe1000
Arbejdsmapper

Du modtager den fysiske 230 siders arbejdsmappe for alle 4 kundetyper, hvor du får et grundigt indblik i kundetypens behov, motivation og præference. Mapperne indeholder skabeloner, tjeklister, eksempler på grafisk layout, sociale medier, tekster m.v.

kundetype_support1000
Hjemmeopgaver med feedback

Du laver i alt 4 hjemmeopgaver i forløbet, hvor du viser, hvordan du kobler din nye viden om kundetyper med dit eget fagområde. Det kan eksempelvis være foredragsslides, en brandbook, en rekrutteringsannonce, en månedsplan eller lignende. Alle opgaver skal bestås, før du kan gå til eksamen. Du får individuel konstruktiv feedback.

kundetype_licens
Uddannelsesaftale

Du får rettigheden til at anvende underviseraftale-logoet i din markedsføring, så du kan synliggøre dine kompetencer indenfor Emotionelle Kundetyper® i dit professionelle virke. Derved vil du helt naturligt få nemmere ved adskille dig fra konkurrenterne samt fastholde og tiltrække nye potentielle kunder.

Kundetype_tilfredshedsgaranti1000
Eksamen

Din eksamen bliver afholdt individuelt og skal bestås, før du kan kalde dig “Underviser i kundetyper”. Til gengæld kan du gå til re-eksamen, indtil du består.

Selve eksamen er et 15 minutters foredrag om kundetyper – sammensat af dig – plus cirka 10 minutters uddybende spørgsmål. Foredraget må meget gerne være kombineret med dit eget fagområde.

Hvad indeholder underviseraftalen helt konkret?

Undervisnings materialer på kundetupeuddanelsen

Undervisningsmaterialet til underviseraftalen, som udleveres den første dag.

Dit udbytte af underviseraftalen

Du får en grundig forståelse for kundetypernes grundlæggende motivation for at købe et produkt eller foretage en handling, samt lærer at tilrettelægge markedsføring, som fremmer købelysten.

Du får et nemt omsætteligt værktøj, som kan bruges hver eneste dag, både ift. strategi, forretnings- & produktudvikling samt marketingindsatser.

Du vil nemmere og mere overbevisende kunne argumentere for dine valg og indsatser samt arbejde mere sikkert og effektiv. Det betyder i sidste ende besparelser i tid og penge, både i din egen og dine kunders markedsføringsindsatser.

Underviseraftalen  giver dig retten til at undervise og konceptudvikle i Emotionelle Kundetyper® (men ikke rådgive)

Hvem er
underviseraftalen til?

Underviseraftalen er en overbygning for dig, der ønsker at lære i praksis samt dybden, hvordan du kombinerer dit eget fagområde med den nyeste forskningsbaserede viden om Emotionelle Kundetyper®.

Det er især relevant, hvis du er en underviser, konsulent, forretningsudvikler, konceptudvikler eller strategikonsulent.

Praktisk:

Underviseraftale i Kundetyper

Hvilke moduler
består underviseraftalen af?

Dette modul består af:

 • 1 times video (selvstudie) hvor du introduceres for den relevante del af den grundlæggende teori og forskning, som ligger til grund for kundetyperne. Du beholder adgangen til denne video og kan gense den ved behov.

Sted: Fysisk eller online
Tid: 1/2 dag + 1 dags forberedelse på egen hånd

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den røde kundetype, som du ser før den fysiske 1/2 dag.
 • En halv undervisnings- & træningsdag om den røde kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive introduceret til konceptudvikling (possible worlds) samt analyse af UESP.
 • Efter undervisningsgangen udarbejder du en hjemmeopgave om den røde kundetype, som skal bestås.

Sted: Fysisk eller online
Tid: 1/2 dag + 1 dags forberedelse på egen hånd

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den gule kundetype, som du ser før den 1/2 undervisningsdag.
 • En halv fysisk undervisnings- & træningsdag om den gule kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive trænet i konceptudvikling (possible worlds) samt analyse af UESP.
 • Efter undervisningsgangen udarbejder du en hjemmeopgave om den gule kundetype, som skal bestås.

Sted: Fysisk eller online
Tid: 1/2 dag + 1 dags forberedelse på egen hånd

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den blå kundetype, som du ser før den 1/2 undervisningsdag.
 • En halv fysisk undervisnings- & træningsdag om den blå kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive trænet i konceptudvikling (possible worlds) samt analyse af UESP.
 • Efter undervisningsgangen udarbejder du en hjemmeopgave om den blå kundetype, som skal bestås.

Sted: Fysisk eller online
Tid: 1/2 dag + 1 dags forberedelse på egen hånd

Dette modul består af:

 • Et heldags online kursus med en tilhørende fysisk arbejdsbog om den grønne kundetype, som du ser før den 1/2 undervisningsdag.
 • En halv fysisk undervisnings- & træningsdag om den grønne kundetype. På denne dag vil du, udover god tid til at få besvaret spørgsmål, blive trænet i konceptudvikling (possible worlds) samt analyse af UESP.
 • Efter undervisningsgangen udarbejder du en hjemmeopgave om den grønne kundetype, som skal bestås.

Sted: Online
Tid: 1/2 time I alt

Dette modul består af:

 • Det sidste modul er eksamen, som foregår online. 
 • Du kan gå til eksamen, hvis du har afleveret og fået godkendt de 4 hjemmeopgaver. 
 • Eksamen vurderes bestået/ikke-bestået efter en 30 minutters eksamination ved Jannie Ilum Gade, hvor du dels afholder 15 minutters foredrag og dels svarer på diverse spørgsmål, som du allerede har mødt tidligere på forløbet. 
Scroll to Top