Cases & kundeudtalelser

Her kan du læse eksempler på cases og kundeudtalelser.

Godt 10.000 danske virksomheder og organisationer er allerede introduceret til Emotionelle Kundetyper®️ - deriblandt:

Udtalelser fra andre, der arbejder med Emotionelle Kundetyper®️

Skjoldby & Co er et online marketingbureau beliggende i Roskilde, som hjælper virksomheder med at skabe vækst med SEO, Google Ads og paid social.

Vi har fået lov til at interviewe licensindhaveren Simone Borup, der er kommunikationskonsulent i Skjoldby & Co og som står for størstedelen af det tekstindhold, der produceres for kunder og til egen markedsføring.

> > Hvordan/hvorfor fandt du ud af, at Skjoldby.com skulle have en Kundetypelicens?

“Valget om kundetypelicensen udsprang af et ønske om at tiltrække de kunder, der passer bedst til os, og som vi kan samarbejde bedst med. I den forbindelse havde vi brug for et konkret værktøj, som kunne hjælpe os med at målrette vores kommunikation.

Vi snakkede om forskellige muligheder, og valget faldt på Emotionelle Kundetyper, da det for os vægter højt, at det er en forskningsbaseret og praktisk metode.”

> > Har I fået den fornødne hjælp og vejledning, til at I føler jer klar til at bruge metoden?

“Vi har fået god hjælp i form af møder, rådgivning og live-chats efter behov. Der har altid været god respons og særligt den ugentlige live-chat gør, at hjælpen aldrig er langt væk.

Vi har fået hjælp til at identificere en af vores kunders kundetype, så vi kan bruge vores viden i praksis for den pågældende kunde. Vi har tilmed fået sparring omkring, hvordan vores viden om kundetyper bedst kan spille sammen med vores eksisterende services.”

> > Hvordan vil I bruge Kundetypemetoden & redskaberne fremadrettet hos Skjoldby.com?

“På nuværende tidspunkt er det kun mig, der har en licens, men vi er godt i gang med videndeling i virksomheden, så det bliver noget, som alle bruger i højere eller mindre grad. Særligt for vores interne markedsføring er det relevant, når der kommer nye medarbejdere i virksomheden, som skal læres op i, hvordan vi kommunikerer til potentielle kunder.

Derudover kan vi bruge det i vores samarbejde med kunder for at sikre, at vores kunder rammer netop deres målgruppe.”

“Vi er meget tilfredse med den professionelle tilgang, og vi er tilfredse med at få overblik over, hvad der virker i hverdagen – særligt det konkrete værktøj, som virker over for de grønne kundetyper. Vores medarbejdere har været positivt stemte, og det har været godt, at der er sat fokus på de grønnes præferencer – og hvad netop denne kundetype foretrækker. 

Effekten har været, at vi har fået en bekræftelse af, at når vi arbejder i én retning, så tiltrækker vi de kundetyper, vi sigter imod. Det bedste har været, at vi har kunnet ensrette vores kommunikation og fået en fællesnævner for alt, hvad vi gør i virksomheden.”

”Emotionelle Kundetyper er for mig et uvurderligt dynamisk værktøj. Virkelig godt tænkt og gennemarbejdet! Jeg er i fuld gang med at blive klogere og skarpere, og da jeg ikke har intentioner om også at få en lang uddannelse indenfor branding og markedsføring, er denne vej et super godt læringsværktøj, der nemt kan omsættes til min konkrete praksis. 

Desuden er responstiden hurtig og grundig, tak.”

”Kunderne kommer oftere af sig selv og bestiller selv det, de har brug for. Så kan vi bruge tiden på at hjælpe de kunder, der har købt vores produkt og forbedre produktet. Det betyder, at kunder bliver længere, og det er godt, når vi sælger abonnementer. 

Dejlige eksempler er når Eventyrsport, Spejdersport, Danmarks Statistik og forskellige ministerier af sig selv bestiller på hjemmesiden, uden at vi skal have fat i dem inden.”

“Du kommer til at få et solidt, sikkert værktøj, der kan bruges igen og igen. Det var et lærerigt og tempofyldt onlinekursus. Masser af input og viden, fedt at kunne gå tilbage i både bog og videoer”.

“Med kundetypematerialets operationelle værktøjer, gode råd og spørgsmål til din markedsføring er det gennemtænkt, tydelig og klar kommunikation, der er nemt at overskue, som jeg derfor kun kan anbefale”.

”Jeg har både fået en indføring i et solidt teoretiske fundament og omsætningsbart værktøj, som er direkte anvendeligt i forhold til mit eget videre arbejde med kundetyper og kommunikation.”

”Kvaliteten af materialet er virkelig høj, og det var meget nemt af forstå et ellers hidtil komplekst emne.” 

“Det er superlet at arbejde med i en travl hverdag. Faktisk bliver jeg næsten holdt i hånden gennem hele kurset. Hvis jeg kunne give det, fik kurset 100 stjerner”. 

peter junker

Peter Junker
Indehaver
Email Driven Marketing

“Hvis man har et ønske om at forstå, hvad god markedsføring bygger på, så er det absolut et must, at man har indblik i de Emotionelle Kundetyper”.

Scroll to Top